Mosquito VI RF607 - Lomborg                                                            Updated: 24 OCT 2011

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a092001.htm Mackenzie AGR F/Sgt RAF 235 p423.htm MOS RF607 Anti ship Lomborg d190445 b160645 c092.htm Struer
a092002.htm Relfe F A F/Sgt RAF 235 p423.htm MOS RF607 Anti ship Lomborg d190445 b160645 c092.htm Struer
 
"Under returflyvning fra en anti u-båds patrulje over Kattegat den 19. april 1945 blev et Mosquito fly ramt af tysk flak og nedstyrtede ved Lomborg.

Et hårdt kvæstet besætningsmedlem, F. A. Relfe, døde samme aften på Lemvig Sygehus, mens piloten Mackenzie synes at være dræbt på stedet.

Borgmester Aug. Nielsen, Lemvig, søgte om tilladelse hos Værnemagten til at begrave ligene, men fik afslag. Senere gav kommandanten på den
nærliggende tyske flyveplads i Rom dog tilladelse til, at de 2 dræbte flyvere kunne begraves i Struer.

Her blev flyverne i hemmelighed begravet af tyskerne på deres soldaterkirkegård den 20. eller den 21. april 1945. Den 16. juni 1945 blev flyvernes lig
under stor lokal deltagelse overført til Struer Kirkegård." (FAF)

Se Lomborg, (her) nævnt som nedstyrtningssted i FAF, og Hove, (her) nævnt i Sorties flown by RAF Bannf Strike Wing 1943-45.
Sygehuset var i Lemvig (her). Syd for landsbyen Rom var Rom flyveplads (området her) se også Fliegerhorst Rom. Flyverne blev begravet i Struer (her).

Se Mosquito fotos og Google Map 14 Mosquitoes DK. 2 flyvere.

On 19 April 1945 a Mosquito aircraft was hit by German flak on the return flight from an anti submarine patrol in the Kattegat and crashed at Lomborg.

In the evening a severely injured crew member, F. A. Relfe, died at the hospital in Lemvig, while the pilot Mackenzie appears to have been killed on the spot.

Mayor Aug. Nielsen, Lemvig, asked the Wehrmacht for permission to bury the bodies, but his request was met with a rebuff. However, the commander of the
nearby German airfield in Rom gave his peermission for the 2 airmen to be buried in Struer. Here the airmen were buried by the Germans hidden from the
public in the cemetery for German soldiers on 20 or 21 April 1945.

On 16 June 1945 the bodies of the airmen were transferred to the cemetery in Struer in a ceremony attended by many Danes from the area. (Source: FAF)

See Lomborg, (here) mentioned as the crash site in FAF, and Hove, (here) mentioned in Sorties flown by RAF Bannf Strike Wing 1943-45.
The hospital was in Lemvig (here). South of the village of Rom was Rom Airfield, (the area here) see Fliegerhorst Rom. The airmen were buried in Struer (here).

See Mosquito Photos and Google Map 14 Mosquitoes DK.
This Mosquito took off from RAF Bannf. See Sorties flown by RAF Bannf Strike Wing 1943-45, the entry from April 19 1945, at Scottish History Online.

2 airmen.