Lancaster III LM652 - Kattegat                                                                Updated: 19 MAR 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a104001.htm Bradley R G F/O RCAF 166 p350.htm LAN LM652 Minelaying Kattegat d270844 b061044 c104.htm Tved
e223003.htm Flegel G F/O RCAF 166 p350.htm LAN LM652 Minelaying Kattegat d270844 e223 e223.htm NORWAY
e777324.htm France W Sgt RAF 166 p350.htm LAN LM652 Minelaying Kattegat d270844 e777 e777.htm NO KNOWN
e777328.htm Hammond E V F/Sgt RAF 166 p350.htm LAN LM652 Minelaying Kattegat d270844 e777 e777.htm NO KNOWN
e777327.htm Morley F K F/O RCAF 166 p350.htm LAN LM652 Minelaying Kattegat d270844 e777 e777.htm NO KNOWN
e777325.htm Scott A F/O RAF 166 p350.htm LAN LM652 Minelaying Kattegat d270844 e777 e777.htm NO KNOWN
e777326.htm Smith R N Sgt RCAF 166 p350.htm LAN LM652 Minelaying Kattegat d270844 e777 e777.htm NO KNOWN


”Under en mineudlægningsoperation til Danzig-bugten styrtede en Lancaster (LAN LM652) den 27. august 1944 i havet, antagelig Kattegat. (Måske omkring her.)
Hele besætningen omkom.
Flyets pilot R.G. Bradley inddrev den 4. oktober 1944 på Tved Strand ved Begtrup Vig. Han blev begravet den 6. oktober af provst J.M. Eriksen, Tved.
Til stede ved begravelsen var foruden provsten kirkesangeren, lærer Poulsen, sognefogeden, 4 tyske soldater, samt enkelte af sognets beboere.

En af flyets skytter, F/O G. Flegel, ligger begravet på Mandal Kirkegård i Norge. Resten af besætningen, 6 mand, har ingen kendt grav.” (FAF)

"Efter krigen er adskillige vragdele fundet i Begtrup Vig og i farvandet syd for Mols Hoved, men det har ikke været muligt at identificere flyet ud fra vragdelene.
Det må dog formodes, at der er tale om
LAN LM652" (FT 90-106-29) I så fald er flyet styrtet ned måske omkring her.

Se
Minelægningsområder og Lancaster fotos. Se p350MACR. 7 flyvere.

During a mine laying operation to the Gdansk Bay LAN LM652 crashed into the sea, presumably the Kattegat, on 27 August, 1944. (Maybe about here.)
All of the crew perished.On 4 October, 1944, the pilot R.G. Bradley drifted in on Tved Beach at Begtrup Cove. He was buried on 6 October by rural dean J.M. Eriksen, Tved.
Present at the burial were, besides the rural dean, the cantor, teacher Poulsen, the sheriff, 4 German soldiers and a few residents of the parish.

6 airmen of the crew have no known graves. One of the gunners F/O G. Flegel is buried in Mandal Churchyard in Norway. (Source: FAF)

"After the war a number of pieces of wreckage have been found in Begtrup Vig (Cove) and in the waters south of Mols Hoved, but it has not been possible to identify the aircraft by the pieces of wreckage. However, it must be presumed that this is LAN LM652" (FT 90-106-29) In that case the plane has crashed maybe about here."

See No. 166 Squadron RAF * 166 Squadron RAF-Lincolnshire.info * Lancaster - Wikipedia * Lancaster Photos
Lancaster - Bomber Command Museum of Canada * Avro 683 Lancaster Mk X - IWM Duxford
Minelaying areas  7 airmen.
Lancaster III LM652 AS-R took off from RAF Kirmington at 20.35 hrs on 26 AUG 1944. (Source: Aircrew Remembered has this .)  Se p350MACR.  7 airmen.