Halifax II LW341 - The Baltic Sea                 77 Squadron LINKS                                Updated: 06 OCT 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777085.htm Coughlin B Sgt RAF 77 p260.htm HAL LW341 Bomb G The Baltic Sea d160244 e777 e777.htm NO KNOWN
e777080.htm Edmonds A F Wt/O RAF 77 p260.htm HAL LW341 Bomb G The Baltic Sea d160244 e777 e777.htm NO KNOWN
e777082.htm Kennedy JJO F/Sgt RAF 77 p260.htm HAL LW341 Bomb G The Baltic Sea d160244 e777 e777.htm NO KNOWN
a042002.htm Newell N L F/Sgt RAAF 77 p260.htm HAL LW341 Bomb G The Baltic Sea d160244 b010944 c042.htm Kappel
e777081.htm Padget R E F/O RCAF 77 p260.htm HAL LW341 Bomb G The Baltic Sea d160244 e777 e777.htm NO KNOWN
e777083.htm Tyler C O Sgt RAF 77 p260.htm HAL LW341 Bomb G The Baltic Sea d160244 e777 e777.htm NO KNOWN
e777084.htm Wheeler R W F/Sgt RAF 77 p260.htm HAL LW341 Bomb G The Baltic Sea d160244 e777 e777.htm NO KNOWN


"Under et bombetogt til  Berlin styrtede en Halifax i Østersøen natten til den 16. februar 1944." (FAF)       p260MACR

"891 bombemaskiner angreb denne nat Berlin. Heraf gik 42 tabt. Allerede mellem Odense og Kiel mødte man de første natjagere, og angrebene fortsatte over
Østersøen og helt frem til målet. 16 bombemaskiner blev skudt ned af natjagere på denne strækning, og mellem Lolland og den nordtyske kyst (måske
omkring her) blev yderligere 7 bombemaskiner rapporteret nedskudt af flakskibe og flakbatterier langs kysten. Først flere måneder efter nedskydningen drev liget
af en af skytterne i land ved Kappel, mens resten af besætningen aldrig er fundet."  (FT 86-90-19) Se Beretning om Newell og HAL LW341 KN-D fra Ib Walbum.
891 fly mod Berlin, 43 tabt. Mere i IBCC sidst i opslag om hver af de omkomne. 7 fly tabt over Danmark: p259-p265, se listen med 463 fly.


Fra HAL LW341 er 1 flyver begravet i Kappel. 6 flyvere har ingen kendt grav. 7 flyvere.
49 flyvere fra 77 Squadron: 23 begravet i Danmark, 4 i Tyskland, 17 ingen kendt grav, 1 krigsfange og 4 flyvere flygtede til Sverige.

"During a bombing raid on Berlin a Halifax crashed into the Baltic Sea on the night before 16 February 1944." (FAF)
The IBCC has operational details at the end of all entries about these crew members.

"891 bombers attacked Berlin this night. 42 of them were lost. Already between Odense and Kiel they met the first night fighters, and the attacks went on
across the Baltic Sea and to the target. 16 bombers were shot down by night fighters on this leg, and between Lolland and the coast of northern Germany
(maybe about here)  7 more bombers were shot down by flak-ships and flak-batteries along the coast. Not until several months after the shotdown did the
body of one of the gunners drift ashore at Kappel, while the rest of the crew were never found." (FT 86-90-19)
891 planes against Berlin, 43 lost. More on IBCC at the end of entries about deceased airmen. 7 planes lost over Denmark: p259-p265, see list with 463 planes.


1 airman from HAL LW341 is buried in Kappel. 6 airmen have no known grave. 7 airmen.
See in Danish, but with a number of photos Beretning om Newell og HAL LW341 KN-D from Ib Walbum.

No. 77 Squadron - Wikipedia * 77 Squadron Association * Halifax * Halifax-BC Museum.Canada * Halifax-RAF Museum * Halifax-The Yorkshire Air Museum.
Halifax II LW341 KN-D took off from RAF Elvington at 17.24 hrs on 15 FEB 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) Google Map 77 Squadron DK

49 airmen of 77 Squadron: 23 buried in Denmark, 4 in Germany, 17 no known grave, 1 prisoner of war and 4 airmen evaded to Sweden.