Stirling III EF191 - At Hemmet - Nyhuus Photos 1943                 STI EF191                       Updated: 15 JUN 2018

  Kors - Nyhuus * Propel * Arbejde * Landskab                            Cross - Nyhuus * Propeller * Work * Landscape

Nyhuus 1 Foto fra John Nyhuus.
Inskription:
        *                                *
      I - XII                    1. december
      1943                          1943
GOD BLESS YOU     Gud velsigne Jer


Juleaften 1943 rejste Damgaard Hansen og "Stur Jens" dette hjemmelavede
trækors på nedstyrtningsstedet.
 

Photo from John Nyhuus.
Inscription:
        *                            *
      I - XII                  1 December
      1943                   1943
GOD BLESS YOU

On Christmas Eve 1943 Damgaard
Hansen and "Big Jens" placed this
wooden cross of their own making
at the crash site.

 

 

Harry Nyhuus havde et fotoalbum, som hans søn John Nyhuus valgte nogle fotos fra til AirmenDK.

Harry Nyhuus fra Ebeltoft blev indkaldt til civilforsvaret (CBU) i 1943 og efter hjemsendelsen i 1944 sluttede han sig til modstandsbevægelsen.

Han var med i en gruppe, der modtog nedkastede våben i Mols Bjerge
i efteråret 1944. Tyskerne lavede en husundersøgelse i hans hjem - heldigvis uden at finde noget af skjulte materiale.

Modstandsdatabasen har dette om Harry Nyhuus 1921 - 1988.

Han blev uddannet murer i sin fars murerfirma, som han overtog i 1958.
(Kilde: John Nyhuus)

Harry Nyhuus had a photo album from which his son John Nyhuus selected some photos for AirmenDK.

Harry Nyhuus from Ebeltoft was called up for the civil defence in 1943.
When he was discharged in 1944 he joined the resistance movement.

He was in a group that received weapons dropped to them in Mols Bjerge in the autumn of 1944. The Germans searched his home - fortunately without finding any of the hidden items.

Harry Nyhuus 1921 - 1988 is mentioned here in the
Database of the resistance movement.

He became a bricklayer in his father's firm and later the builder in
1958, when his father died.
(Source: John Nyhuus)