Lancaster III ED878 - The North Sea                                           Updated: 12 JAN 2012

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777221.htm Bailey G I Sgt RAF 103 p193.htm LAN ED878 Bomb G The North Sea d250743 e777 e777.htm NO KNOWN
a045012.htm Broadmore A G Sgt RAF 103 p193.htm LAN ED878 Bomb G The North Sea d250743 b040943 c045.htm Kirkeby
e777223.htm Hamilton J C Sgt RAF 103 p193.htm LAN ED878 Bomb G The North Sea d250743 e777 e777.htm NO KNOWN
e777219.htm Kilner C F Sgt RAF 103 p193.htm LAN ED878 Bomb G The North Sea d250743 e777 e777.htm NO KNOWN
e777220.htm O´Hanlon F F Wt/O RAF 103 p193.htm LAN ED878 Bomb G The North Sea d250743 e777 e777.htm NO KNOWN
e777222.htm Perry R L Sgt RAF 103 p193.htm LAN ED878 Bomb G The North Sea d250743 e777 e777.htm NO KNOWN
e444008.htm Witts T E Sgt RAF 103 p193.htm LAN ED878 Bomb G The North Sea d250743 e444 e444.htm GERMANY


"Under et bombeangreb på Hamburg nedstyrtede en Lancaster i havet den 25. juli 1943 (omkring her siger AOD). Det må have været under det første af 4 store
angreb på Hamburg i slutningen af juli og i begyndelsen af august 1943." (FAF)

A.G. Broadmore blev antagelig begravet i Kirkeby på Rømø af en tysk feltpræst den 4. september 1943. G.I. Bailey, J.C. Hamilton, C.F. Kilner, F.F. O'Hanlon og
R.L. Perry har ingen kendt grav. T.E. Witts blev begravet i Hamburg.

5 flyvere fra LAN ED878 har ingen kendt grav, 1 er begravet i Kirkeby på Rømø og 1 i Hamburg i Tyskland.
Se Lancaster fotos. 7 flyvere. 


  A Lancaster crashed into the sea (about here says AOD) on 25 July 1943 during a bombing raid on Hamburg. It must have been during the first of 4 very large
attacks on Hamburg around 1 August 1943. (Source: FAF)

Presumably A.G. Broadmore was buried in Kirkeby on Rømø by a German army chaplain on 4 September 1943.
G. I. Bailey, J. C. Hamilton, C. F. Kilner, F. F. O'Hanlon and R.L. Perry have no known graves. T.E. Witts was buried in Hamburg.

5 airmen from LAN ED878 have no known grave, 1 is buried in Kirkeby on Rømø and 1 in Hamburg in Germany.

See Bomber Command No. 103 SquadronRAF Elsam Wolds Association * Lancaster Photos. Lost Bombers has this. 7 airmen.