Thomas Edward Witts                                                                            Updated: 12 JAN 2012

Airman: e444008.htm Surname: Witts Init: T E Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 103

P_link: p193.htm Plane: LAN ED878 Operation: Bomb G Crash_site: The North Sea

Crash_d: d250743 Buried_d: e444 C_link: e444.htm At_Next: GERMANY

"Under et bombeangreb på Hamburg nedstyrtede en Lancaster i havet den 25. juli 1943 (omkring her siger AOD). Det må have været under det første af 4 store angreb på Hamburg i slutningen af juli og i begyndelsen af august 1943." (FAF)

A.G. Broadmore blev antagelig begravet i Kirkeby på Rømø af en tysk feltpræst den 4. september 1943. G.I. Bailey, J.C. Hamilton, C.F. Kilner, F.F. O'Hanlon og R.L. Perry har ingen kendt grav. T.E. Witts blev begravet i Hamburg.

Sergeant (Flight Engineer) Thomas Edward Witts, 22 var søn af Frank og Annie Witts, Aston, Birmingham, United Kingdom.
Han er begravet på
Hamburg Cemetery i Tyskland. (Kilde: CWGC)

5 flyvere fra LAN ED878 har ingen kendt grav, 1 er begravet i Kirkeby på Rømø og 1 i Hamburg i Tyskland.
Se Lancaster fotos. 7 flyvere. 

  A Lancaster crashed into the sea (about here says AOD) on 25 July 1943 during a bombing raid on Hamburg. It must have been during the first of 4 very large attacks on Hamburg around 1 August 1943. (Source: FAF)

Presumably A.G. Broadmore was buried in Kirkeby on Rømø by a German army chaplain on 4 September 1943. G.I. Bailey, J.C. Hamilton, C.F. Kilner, F.F. O'Hanlon and R.L. Perry have no known graves. T.E. Witts was buried in Hamburg.

Sergeant (Flight Engineer) Thomas Edward Witts, 22, was the son of Frank and Annie Witts, of Aston, Birmingham, United Kingdom.
He is buried in Hamburg Cemetery in Germany. (Source: CWGC)

5 airmen from LAN ED878 have no known grave, 1 is buried in Kirkeby on Rømø and 1 in Hamburg in Germany.
See Bomber Command No. 103 SquadronRAF Elsam Wolds Association * Lancaster Photos. Lost Bombers has this. 7 airmen.