Lancaster III ED733 - At Jordrup                                                       Updated: 11 JUN 2022

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a014153.htm Daley T J Sgt RAF 103 p179.htm LAN ED733 Minelaying At Jordrup d290443 b070543 c014.htm Esbjerg
a014154.htm Lilley J C Sgt RAF 103 p179.htm LAN ED733 Minelaying At Jordrup d290443 b070543 c014.htm Esbjerg
a014155.htm McCallum GLK Sgt RAF 103 p179.htm LAN ED733 Minelaying At Jordrup d290443 b070543 c014.htm Esbjerg
a014156.htm Meakin L F/O RAF 103 p179.htm LAN ED733 Minelaying At Jordrup d290443 b070543 c014.htm Esbjerg
a014157.htm Nicholson A D Sgt RAF 103 p179.htm LAN ED733 Minelaying At Jordrup d290443 b070543 c014.htm Esbjerg
a014158.htm Peters M D Sgt RAF 103 p179.htm LAN ED733 Minelaying At Jordrup d290443 b070543 c014.htm Esbjerg
a014159.htm Segal A Sgt RAF 103 p179.htm LAN ED733 Minelaying At Jordrup d290443 b070543 c014.htm Esbjerg


"Natten mellem den 28. og 29. april 1943 foretog RAF krigens hidtil største minering. 226 fly kastede 593 miner i danske farvande og i Østersøen. Da det var
overskyet i flere mineringsområder, måtte bombemaskinerne flyve ekstra lavt for at få landkending, før minerne blev kastet på de rigtige positioner. Dermed blev flyene
lette mål for flak i området. Tyske natjagere var atter aktive, men på grund af den lave flyvehøjde blev kun få natjagerangreb rapporteret. RAF mistede 7 Lancasters,
8 Stirlings, 6 Wellingtons og 2 Halifaxes denne nat.

5 Lancasters fra 103 Squadron deltog i operationen. En Lancaster returnerede hurtigt med motorproblemer, men 3 Lancasters gennemførte operationen trods kraftig flakbeskydning på hele ruten. Den femte Lancaster, ED733, blev nær Jordrup skudt ned af en tysk natjager, og hele besætningen omkom." (FT 90-50-13) Nedstyrtningsstedet var her, tættere på her ca. 75 m syd for Hovmosevej 10, 6064 Jordrup. (Kilde: Flemming Glensholm) Se Lancaster fotos.

De 7 flyvere fra LAN ED733 og 10 flyvere fra 3 andre fly blev begravet i Esbjerg den 7. maj 1943. (Kilde: FAF)
Af 207 fly gik 15 fly tabt over dansk område, se Google Map p169+MINELAYING.
Kun 4 flyvere fra de 23 fly overlevede!
Se også Minelægningsområder og p179MACR, området Tangerine ud for Pillau=Baltijsk. 7 flyvere.

"On the night between 28 April and 29 April 1943 the RAF carried out the till then biggest minelaying operation in the war. 226 planes dropped 593 mines into
Danish waters and into The Baltic Sea. As the sky was overcast at several mining areas the bombers had to fly at an extra low altitude to come in sight of land,
before the mines were dropped at the right positions. That made the planes easy targets for flak in the area. German night fighters were active again, but due to the
low flying altitude only a few attacks from night fighters were reported. The RAF lost 7 Lancasters, 8 Stirlings, 6 Wellingtons and 2 Halifaxes this night.

5 Lancasters from 103 Squadron took part in the operation. One Lancaster quickly returned with engine problems, but 3 Lancasters went through with the attack in
spite of heavy flak on the entire route. At Jordrup (which is
here) the 5th Lancaster, ED733, was shot down by a German night fighter and all of the crew perished."
(FT 90-50-13) The crash site was
here, at closer range here about 75 m south of Hovmosevej 10, 6064 Jordrup. (Source: Flemming Glensholm)

The 7 airmen from
LAN ED733 and 10 airmen from 3 other planes were buried in Esbjerg on 7 May 1943. (Source: FAF)
15 of the 207 bombers were lost over Danish territory, see Google Map p169+MINELAYING. Only 4 airmen from the 23 lost planes survived!

See No. 103 Squadron RAF - Wikipedia * Lancaster photos * Minelaying areas * p179MACR  area Tangerine off Pillau = Baltijsk
Lancaster III ED733 PM-X
took off from RAF Elsham Wolds at 20:57 on 28 APR 1943. (Source: Aircrew Remembered has this+Archive Report.) 7 airmen.