Stirling III BF515 - The crew                     Photo: Britta Pedersen                   Updated:  20 SEP 2009

            Berridge           Fitzpatrick           Traynor          Wheelhouse           Parsloe                    Bolton                        Erne

 Foto i Reerslev Kirke af de 7 flyvere fra  STI BF515 styrtet her ved Tågerup den 28. april 1943. Et monument for besætningen er rejst ved nedstyrtningsstedet.
Ligene af 2 besætningsmedlemmer (J.A. Bolton og T.C. Wheelhouse) blev fundet dagen efter styrtet, og de blev begravet på Bispebjerg Kirkegård den 7. maj 1943.
Efter krigen blev de sidste 5 besætningsmedlemmer (G.F. Berridge, K.F. Erne, A.A. Fitzpatrick, C.V. Parsloe og J.M. Traynor) fundet i mosen.
De blev begravet i een kiste den 15. april 1946 på Reerslev Kirkegård." (FAF 88-33-11)

 Photo in Reerslev Church of the 7 airmen from STI BF515 who crashed here at Taagerup on 28 April 1943. A monument to the crew has been erected at the crash site.
The bodies of 2 crew members (J.A. Bolton and T.C. Wheelhouse) were found the next day, and they were buried in Bispebjerg Cemetery on 7 May 1943.
The remains of the last 5 crew members (G.F. Berridge, K.F. Erne, A.A. Fitzpatrick, C.V. Parsloe og J.M. Traynor) were found in the bog after the war.
They were buried in a single coffin in Reerslev Churchyard on 15 April 1946." (FAF 88-33-11)