LAN ED709 Ringkøbing * Skilte af aluminium fra vraget  A * B * C * D  LAN ED709 * Næsten klar Updated: 08 JUN 2019

 Signs of aluminium from the wreckage  A * B * C * D  LAN ED709 * Almost ready
.
Alu 5

Foto fra Jens Troense via Olav Martinsen.
Skilte fra ARMEFA.

Photo from Jens Troense via Olav Martinsen. Signs from ARMEFA.

Alu 6

Foto fra Jens Troense via Olav Martinsen.
Reklame fra ARMEFA - AARHUS METALSKILTEFABRIK.

Photo from Jens Troense via Olav Martinsen. The factory.