Korsør Posten 18 JAN 2011 p.40            (Evt. udskrift med papirretning stående.)                   Updated: 16 DEC 2011

Bøger og internet giver meget.
Kurt Rehder fra Korsør Lokalarkiv
fandt mere.
Redaktør Henrik Falch fra
Korsør Posten fik folk,
der kendte til
 Lancaster X
og flystyrtet ved Revvej,
til at komme frem.

Se indscannet af Henrik Falch:
Kender du noget til et flystyrt? 
"Jeg husker en arm, der hang i et træ"
Flyet skød mod tyske stillinger
Ivrig snak om flystyrt på arkivet


(Tilbage til Artikler i Korsør Posten)

Books and the internet can give
much information.
Kurt Rehder from Korsør Lokalarkiv  found more.
Editor Henrik Falch from the free
weekly newspaper
Korsør Posten involved people
who knew about
 Lancaster X
and the air crash at Revvej.

Kender du noget til et flystyrt? =

Do you know anything
about an air crash?