Lancaster III ED620 - Photos via Bent Anthonisen and Ringkøbing-Skjern Museum                         Updated: 21 APR 2021

    


 Nedstyrtningsstedet for LAN ED620 set i 1943 er her omkring 400 m
nordøst for Stadil Kirke, Stadilvej 31, 6980 Tim. (Kilde: Bent Bågøe Anthonisen).
Informationstavler ved P umiddelbart syd for hvor Barclay stod i 1987 set af AS
7 APR 2021 p150 historie  Natur ved Alrum Bro.
 

The crash site of LAN ED620 seen in 1943 is here about 400 m north east
of Stadil Church,
Stadilvej 31, 6980 Tim. (Source: Bent Bågøe Anthonisen).
See information tables in Danish with photos.

 


Sergeant George Barclay i 1987 med et
Browning maskingevær ved Alrum Bro.
Som agterskytte sad han i agtertårnet. Se Lancaster fotos og patroner.
Han døde i 1991 (Kilde: Stadil Lokalhistoriske Arkiv).


Sergeant George Barclay in 1987 with a Browning machine gun - see bullets.
As the Rear Gunner his place was in the Rear Turret. See Lancaster Photos.
He died in 1991 (Source: Stadil Lokalhistoriske Arkiv).