Wellington III BJ653 - Nedstyrtningsstedet - The crash site       WEL BJ653             Updated:  23 SEP 2012
Om aftenen den 13. oktober 1942 styrtede WEL BJ653 ned nær Lintrup, her omkring 250 m nord for Tornumgårdsvej 3, 6660 Lintrup.
Her ses Holger Jensen den 22. september 2012 på nedstyrtningsstedet. Han var 10 år, da flyet styrtede ned her. Han og andre drenge samlede ammunition og
dele fra flyet. Han fortalte også, hvordan tyske soldater det meste af krigen var indkvarteret på gårde i området. Se Dele af flyet på Wellings Landsbymuseum.

In the evening of 13 October 1942 WEL BJ653 crashed near Lintrup, here  about 250 m north of Tornumgaardsvej 3, DK-6660 Lintrup.
Here Holger Jensen is seen on 22 September 2012 at the crash site. He was 10 years old when the plane crashed here. He and other boys picked up ammunition
and parts from the plane. He also related how German soldiers during most of the war were quartered in farms in the area. See Parts of the plane at Welling's Museum.