Faartoft  1945   Hudson AM523 * Monument  * Hangar 1945 * Faartoft 2023                               Updated:  19 AUG 2023 

Hangar 1945

Foto "Thisted 1945, Fårtoftvej, Skinhangar" fra Arkivthy udgivet af Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.
Se detaljer om Den tyske skinflyveplads ved Fårtoft skrevet af Jens Andersen i Historisk Aarbog for Thy og Vester Hanherred 2008.
Se oversigtskort i artiklen side 56. Denne bygning længst mod øst havde en grundplan på 50 x 20 m. Piloter skulle se den som en hangar til vandfly.
Den var bygget af 4 x 4 tommers bjælker beklædt med ½ tommes brædder sømmet på med mellemrum, så vinden kunne komme gennem konstruktionen.
Se også Historisk Årbog for Thy og Vester Han Herred 1979 Henning Skov: Et engelsk luftangreb på Fårtoft (pdf) fra hjemmesiden Arkivthy.
Se
Historisk Årbog for Thy og Vester Han Herred 1993 Frank Weber: Fra Seefliegerhorst Thisted til Dragsbæklejr (pdf) fra hjemmesiden Arkivthy
Se Google Map p050 Hudson AM523 med bunkerens position angivet. Zoom ind. Oversigtskortet viser klart et område, ikke bare et punkt.


Photo "Thisted 1945, Fårtoftvej, Skinhangar" from Arkivthy.
See details about Den tyske skinflyveplads ved Fårtoft by Jens Andersen, in English The Dummy sea plane station with a key map on page 56 in the article.
This building far east covered 50 x 20 m. Pilots were to see it as a hangar for sea planes.
It was built by beams 4 x 4 inches covered with boards ½ inch thick nailed with intervals, so wind could get through the construction.
See the historical year books in Danish because of the photos.

See Google Map p050 Hudson AM523 with the position of the bunker. Zoom in. The key map clearly indicates an area, not just a point.