Blenheim IV V5852 - The North Sea                                                     Updated:  20 NOV 2016

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777096.htm Anderson L H Sgt RAF 999 p036.htm BLE V5852 Other The North Sea d150741 e777 e777.htm NO KNOWN
a106001.htm Culley R F Sgt RAF 999 p036.htm BLE V5852 Other The North Sea d150741 b210941 c106.htm Tønder
e777095.htm Elliott F Sgt RAF 999 p036.htm BLE V5852 Other The North Sea d150741 e777 e777.htm NO KNOWN

 ”Under en meteorologisk observationsflyvning den 15. juni 1941 må et RAF fly være styrtet i Nordsøen. Besætningen, 3 mand, omkom.

Flyets pilot, R.F. Culley, drev i land som lig ved Siltoft den 19. september 1941. Begravet af tysk feltpræst den 21. september 1941.

De øvrige besætningsmedlemmer har ingen kendt grav.” (FAF)   999 Squadron skrives i stedet for RAF 1403 Meterorological Flight.

Culley blev fundet omkring 1 km nord for grænsen Danmark-Tyskland, omkring her. Det fremskudte dige blev bygget 1979-81.

3 flyvere.


"
During a meteorological observation flight on 15 June, 1941, an RAF plane must have crashed into the North Sea. The crew of 3 perished.

The body of pilot R.F. Culley drifted ashore at Siltoft on 19 September, 1941. He was buried by a German army chaplain on 21 September, 1941.

The rest of the crew have no known graves.”  (FAF)   999 Squadron is written instead of RAF 1403 Meterorological Flight.

Culley was found about 1 km north of the border Denmark-Germany, about here. The advanced dike was built in 1979-81.

This Blenheim took off from RAF Bircham Newton.
See also The Blenheim Society.

3 airmen.