Frank Elliott                                                                                            Updated:  20 NOV 2016

Airman: e777095.htm Surname: Elliot Init: F Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 1403

P_link: p036.htm Plane: BLE V5852 Operation: Other Crash_site: The North Sea

Crash_d: d150741 Buried_d: e777 C_link: e777.htm At_Next: NO KNOWN

 ”Under en meteorologisk observationsflyvning den 15. juni 1941 må et RAF fly være styrtet i Nordsøen. Besætningen, 3 mand, omkom.

Flyets pilot, R.F. Culley, drev i land som lig ved Siltoft den 19. september 1941. Begravet af tysk feltpræst den 21. september 1941.

De øvrige besætningsmedlemmer har ingen kendt grav.” (FAF)    999 Squadron skrives i stedet for RAF 1403 Meterorological Flight.

Culley blev fundet omkring 1 km nord for grænsen Danmark-Tyskland, omkring her. Det fremskudte dige blev bygget 1979-81.

Sergeant Frank Elliott var fra United Kingdom.
Hans navn er på Panel 42 på the Runnymede Memorial blandt mere end 20.000 navne på flyvere, der ikke har en kendt grav. (Kilde: CWGC)
3 flyvere.

"During a meteorological observation flight on 15 June, 1941, an RAF plane must have crashed into the North Sea. The crew of 3 perished.

The body of pilot R.F. Culley drifted ashore at Siltoft on 19 September, 1941. He was buried by a German army chaplain on 21 September, 1941.

The rest of the crew have no known graves.”  (FAF)  999 Squadron is written instead of RAF 1403 Meterorological Flight.

Culley was found about 1 km north of the border Denmark-Germany, about here. The advanced dike was built in 1979-81.

Sergeant Frank Elliott was from the United Kingdom.
He is commemorated on the Runnymede Memorial, Panel 42, among more than 20,000 airmen who have no known grave. (Source: CWGC)

This Blenheim took off from RAF Bircham Newton. See also The Blenheim Society. 3 airmen.