James R. Schaeffer                                                                                 Updated:  14 DEC 2011

Airman: o888285.htm Surname: Schaeffer Init: J R Rank: 2ndLt Service: USAAF Sqdn: 527

P_link: p312.htm Plane: B17 42-31972 Operation: Bomb G Crash_site: Fliegerhorst Odense

Crash_d: d130544 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

"Piloten foretog en nødlanding, hvor flyet blev noget beskadiget. Hele besætningen blev taget til fange af tyskerne to timer senere nær Beldringe." (FT85-79-31)

2nd Lt (Navigator) James R. Schaeffer
(se the crew of a B-17) og de andre besætningsmedlemmer blev sendt til Dulag Luft Oberursel. (Kilde: AOD)

Landingen var midt i området (omkring her ved Lufthavnvej 131, Beldringe, 5270 Odense N) hvor tyskerne et halvt år før var begyndt at bygge det,
der har haft flere navne: Fliegerhorst Odense - Lunde Flyveplads - Beldringe Flyveplads - Beldringe Lufthavn - Odense Lufthavn.

Se Beldringe (Lunde) Flyveplads 1945 og meget mere ved Historiecenter Beldringe. Nu er det Odense Lufthavn.

Se Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk.
9 flyvere. 

 "The pilot made a crash landing, which damaged the plane. All of the crew were taken prisoners by the Germans two hours later near Beldringe." (FT85-79-31)

2nd Lt (Navigator) James R. Schaeffer (see the crew of a B-17) and the other crew members were taken to Dulag Luft Oberursel. (Source: AOD)

The landing took place at the centre of the area (about here at Lufthavnvej 131, DK-5270 Odense N) where half a year earlier the Germans had started
the construction of what has had several names: Fliegerhorst Odense - Lunde Airfield - Beldringe Airfield - Beldringe Airport - Odense Airport.

See much more at Historycentre Beldringe. Also Odense Airport - Wikipedia and the modern  Odense Airport.

B17 42-31972 belonged to 527 BS, 379 BG, 41 CBW, 1 BD. This B-17 took off from RAF Kimbolton USAAF Station 117 on a bombing raid to Stettin here.
See B-17 Flying Fortress, the queen of the skies and Photo of a B-17+ B-17s in airmen.dk.
9 airmen.