William H. Churchill                                                                                 Updated:  21 NOV 2011

Airman: o888220.htm Surname: Churchill Jr. Init: W H Rank: 2ndLt Service: USAAF Sqdn: 526

P_link: p311.htm Plane: B17 107082 Operation: Bomb G Crash_site: Store Heddinge

Crash_d: d130544 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

"272 B-17 fra 1 BD fløj til Stettin (her) og Stralsund (her), og 10 gik tabt. Under returflyvningen blev formationen angrebet af tyske jagere, og 42  107082 gled ud af formationen med venstre vinge i brand og to kantstillede motorer. Kl. 15.30 gav piloten, 1st Lt Robert M. Dunn Jr., ordre til at forlade flyet, og alle 9 besætningsmedlemmer sprang ud med faldskærm. Alle landede uskadt ved Gingst (her) på Rügen og blev kort efter taget til fange af tyskerne." (FT 88-40-27)

Se mere om flyet B17 107082.

Hele besætningen blev sendt til Dulag Luft Oberursel. 2nd Lieutenant (Co-Pilot) William H. Churchill og de andre officerer blev derfra sendt til Stalag Luft III Sagan. Sergenterne blev sendt til Stalag VIIA Moosburg. Alle overlevede og vendte hjem efter krigen. (Kilde: AOD)

Se tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner.  9 flyvere.

"272 B-17s from 1 BD flew to Stettin (here) and Stralsund (here), and 10 were lost. The formation was attacked by German fighters on the return flight, and 42  107082 slid out of the formation with the left wing on fire and two feathered engines. Pilot, 1st Lt Robert M. Dunn Jr. gave the order to abandon the plane at 15:30, and all 9 crew members bailed out. All of them landed unhurt at Gingst (here) on Rügen (in Germany), and they were soon captured by the Germans." (FT 88-40-27)

See more about the plane B17 107082.

All of the crew were taken to Dulag Luft Oberursel. 2nd Lieutenant (Co-Pilot) William H. Churchill and the other officers were taken from there to Stalag Luft III Sagan, while the non-commissioned officers were taken to Stalag VIIA Moosburg. All survived and returned home after the war. (Source: AOD)

S
ee a drawing of the crew of a B-17, Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk and B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.

This B-17 belonged to 526 BS, 379 BG, 41 CBW, 1 BD. It took off from RAF Kimbolton - USAAF Station 117

9 airmen.