Inside the ball turret                          Schrenk at 2016 airshow A * B * C  Schrenk and Müller   Updated:  06 AUG 2016 

Schrenk 2016 b

Foto fra Lester Schrenk. Et kig ind i kugletårnet - flere dele mangler, maskingeværer og andet. Se et andet kugletårn og Lester Schrenk om at arbejde det sted.

Photo fra Lester Schrenk. A view into the ball turret - a number of parts are missing, machine guns, control handles, and more.
See another ball turret and Lester Schrenk about working in that place.