Charles A. Bein                                                                                         Updated:  08 JUN 2015

Airman: e777675.htm Surname: Bein Init: C A Rank: Sgt Service: USAAF Sqdn: 561

P_link: p248.htm Plane: B17 4231084 Operation: Bomb G Crash_site: The North Sea

Crash_d: d201243 Buried_d: e777c C_link: e777c.htm At_Next: NO - CAM

"Under et bombetogt den 20. december 1943 med Bremen som mål så man fra formationen kl. 12.12, at et B-17 fly sakkede bagud med kroppen i flammer.

Flyets bombekaster, T.L. Toolin, drev i land som lig ved Emmerlev Klev (måske omkring her, overblik her) og blev den 21. juli 1944 begravet på kirkegården
(i Højer) af værnemagten uden gejstlig medvirken. Resten af besætningen, 9 mand, synes at være omkommet." (FAF)

Sergeant Charles A. Bein var Tail Gunner på B17 42-31084. Han har ingen kendt grav. (Kilde: MACR)
Hans navn
findes på Tablets of the Missing, Cambridge American Cemetery, England.
Han kom i tjenesten fra Iowa. Hæderstegn: Air Medal med 2 Oak Leaf Clusters. (Kilde: ABMC)

1 flyver fra
B17 42-31084 blev begravet i Højer i Danmark. 2 er nu begravet i Belgien og 2 i USA. 5 flyvere har ingen kendt grav.

Se tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner. 10 flyvere.

"During a bombing raid targeting Bremen on 20 December, 1943 a B-17 was seen from the formation falling behind with the fuselage in flames.

The body of bombardier T.L. Toolin was washed ashore at Emmerlev Klev (maybe about here, overview here). On 21 July 1944 he was buried in the
cemetery (in Højer) by the Wehrmacht without ecclesiastical assistance. The rest of the crew, 9 men, appear to have perished." (FAF)

Sergeant Charles A. Bein was the Tail Gunner of B17 42-31084. He has no known grave. (Source: MACR)
His name is inscribed on Tablets of the Missing at Cambridge American Cemetery, England.

He en
tered the Service from Iowa. Awards: Air Medal with 2 Oak Leaf Clusters. (ABMC)

1 airman from 
B17 42-31084 was buried in Højer, Denmark. Now 2 are buried in BELGIUM and 2 in the USA. 5 airmen have no known grave.

See a drawing of the crew of a B-17, Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk and B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.
B17 42-31084 was from 561 BS, 388th Bomb Group, 45 CBW and 3 BD. This B-17 Flying Fortress took off from RAF Knettishall - USAAF Station 136.
See also 388th Bombardment Group Association.

10 airmen.