Jack L. McLarty                                                                                      Updated:  08 JUN 2015

Airman: e777668.htm Surname: McLarty Init: J L Rank: S/Sgt Service: USAAF Sqdn: 427

P_link: p236.htm Plane: B17 425221 Operation: Bomb G Crash_site: The Baltic Sea

Crash_d: d091043 Buried_d: e777c C_link: e777c.htm At_Next: NO - CAM

"Den 9. oktober 1943 angreb USAAF med 378 4-motorede bombefly flyfabrikker i den østlige del af Polen og Østpreussen, samt havnefaciliteter i Gdynia (her)
og Danzig (Gdansk her). Både på udturen og hjemturen passerede formationerne Danmark, hvor tyske jagermaskiner angreb bomberne." (FAF)

Under et bombetogt til Anklam (her) i Tyskland den 9. oktober 1943 styrtede en ”Flyvende Fæstning” B17 42-5221 i Østersøen syd for Lolland, måske omkring her. Tilsyneladende omkom hele besætningen, 10 mand.

S/Sgt (Left Waist Gunner) Jack L. McLarty har ingen kendt grav.
(Kilde: MACR)
Hans navn
findes på Tablets of the Missing, Cambridge American Cemetery, England.
Han kom i tjenesten fra Ohio. Hæderstegn: Air Medal, Purple Heart. (Kilde: ABMC)

7 flyvere fra B17 42-5221 har ingen kendt grav. 1 blev begravet i Tyskland, 1 i Rødby og 1 i Esbjerg. Alle 3 blev senere flyttet til Belgien eller USA.
Se
B-17 Flyvende Fæstning * B17 i airmen.dk * tegning af besætningen på en B-17. 10 flyvere.

"On 9 October 1943 USAAF attacked aircraft factories in the eastern part of Poland and East Preussia together with harbour facilities in Gdynia (here) and
Danzig
(Gdansk here) with 378 4-engined bombers. Both on the way out and the return flight the formations passed Denmark, where German fighters attacked the bombers." (FAF)

During a bombing raid to Anklam (here) in Germany on 9 October 1943 a ”Flying Fortress” B17 42-5221 crashed in the Baltic Sea south of Lolland, maybe about here. Apparently all of the crew, 10 men, perished.

S/Sgt (Left Waist Gunner) Jack L. McLarty has no known grave. (Source: MACR)
His name is inscribed on Tablets of the Missing at Cambridge American Cemetery, England.

He en
tered the Service from Ohio. Awards: Air Medal, Purple Heart. (Source: ABMC)

7 airmen from B17 42-5221 have no known grave. 1 was buried in Germany, 1 in Rødby and 1 in Esbjerg. All 3 of them were later moved to Belgium or the USA.
This B-17 belonged to 427 BS, 303 BG, 41 CBW, 1 BD, 8 AF of USAAF. It took off from RAF Molesworth - USAAF Station 107.
See 303rd Bomb Group Heavy with the Mission Report No. 76 of Oct 9 1943 about this crew  and  B17s in airmen.dk and a
drawing of the crew of a B-17. 10 airmen.