Alexander G. Bruce                                                                                Updated:  08 JUN 2015

Airman: e777254.htm Surname: Bruce Init: A G Rank: 2ndLt Service: USAAF Sqdn: 563

P_link: p283.htm Plane: B17 107076 Operation: Bomb G Crash_site: The Baltic Sea

Crash_d: d090444 Buried_d: e777c C_link: e777c.htm At_Next: NO - CAM

Mere end 500 amerikanske bombefly passerede den 9. april 1944 hen over den sydlige del af Danmark på vej til bombemål i Polen og Tyskland. En halv snes amerikanske fly nedstyrtede på Lolland eller i havet omkring Lolland-Falster. (Se 8 af de tabte fly:  Google Map 9APR1944.)

Hen på eftermiddagen styrtede to fly i havet øst for Falster, et af dem ud for Bøtø. Fra det ene af dem sprang to mand ud med faldskærm, fra det andet 5-6 mand.
Et af disse fly må antages at have været B17 107076 på vej hjem fra Poznan
(her) i Polen.
2 flyvere fra
B17 107076 blev begravet i Danmark og 8 flyvere blev meldt savnet. (Kilde: FAF)

First Lieutenant Alexander G. Bruce var Bombardier på B17 107076. (Kilde: MACR)
Han kom i tjeneste fra Missouri. Hans navn findes på Tablets of the Missing, Cambridge American Cemetery and Memorial, England.
Hæderstegn: Distinguished Flying Cross, Air Medal with 3 Oak Leaf Clusters. (Kilde: ABMC)

Se tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner. 10 flyvere.

”More than 500 American bombers passed the southern part of Denmark on 9 April, 1944 on their way to targets in Poland and Germany.
About 10 American planes crashed on Lolland or in the sea around Lolland-Falster. (See 8 of the lost planes:
Google Map 9APR1944.)

In the afternoon two planes crashed into the sea east of Falster, one of them off Bøtø. Two men bailed out with parachutes from one of them, from the other 5-6 men.
One of these planes is considered to have been
B17 107076 on its way back from Poznan (here) in Poland.
2 airmen from
B17 107076 were buried in Denmark and 8 airmen were reported Missing in Action. (Source: FAF)

First Lieutenant Alexander G. Bruce was the Bombardier of B17 107076.(Source: MACR)
He entered the Service from Missouri. His name is recorded on the Tablets of the Missing at Cambridge American Cemetery and Memorial, England.
Awards: Distinguished Flying Cross, Air Medal with 3 Oak Leaf Clusters. (Source: ABMC)

See a drawing of the crew of a B-17, Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk and B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.
This B-17 was from 563rd Bomb Squadron, 388th Bomb Group, 45 Combat Bombardment Wing, 1 Bombardment Division of 8 AF, USAAF.
See also  388th Bomb Group * 563d Flying Training Squadron * 388th Operations Group. It took off from  RAF Knettishall - USAAF Station 136. 10 airmen.