Peter Harold Howard Pritchard - first gravestones     Photos from Ib Walbum              Updated:  04 JUN 2009

 Oplysninger fra
Ib Walbum om

gravsten for

P.H.H. Pritchard

Kappel Kirkegård.


Se også
hans grav i 2009.

Information from
Ib Walbum on
gravestones to
P.H.H. Pritchard
in

Kappel Churchyard.


See also
his grave in 2009.

 

 

 

 


 Kort efter Pritchards begravelse 15.08.1941 satte tyskerne dette kors. Fjernet 1942, da Kappel Menighedsråd satte marmorstenen, der endnu står der.
The Germans placed this cross shortly after Pritchards funeral 15.08.1941. Taken away 1942, when the Parish Council of Kappel erected the marble
stone, which now is next to the headstone. Hier ruht der englische Fliger - Here rests the English Airman -       Her hviler - Here rests -