Bogø Kirkegård - Churchyard - Monument                     Photo 2008                         Updated:  27 OCT 2017   

Det danske monument og metalkors
for
2 flyvere ved Bogø Kirke.

Den danske mindesten blev rejst af øens beboere
i sommeren 1945. (KM)

Metalkorset er blevet stående, selv om der nu er
headstones for begge flyvere.

Se metalkors for Rainford Karlslunde Kirkegård og
metalkors for Evans i Aalestrup Kirke.


The Danish monument and the metal cross
to 2 airmen at Bogø Church.

The Danish memorial stone was erected by
residents of the island in the summer of 1945. (KM)

The metal cross is still there, even if both airmen
now have a headstone.

See a metal cross to Rainford in Karlslunde Churchyard
and a metal cross to Evans in Aalestrup Church.