Ian Numa Bonard      Photo: Mogens Jeppesen    Updated:  23 MAY 2016
                                                                          
Airman:
 a113053.htm Surname: Bonard Init: I N Rank: F/Lt Service: RAF Sqdn: 196

P_link: p171.htm Plane: WEL HE395 Operation: Minelaying Crash_site: At Over Jerstal

Crash_d: d290443 Buried_d: b070543 C_link: c113.htm At_Next: Aabenraa, R 6-7

 "Natten til den 29. april 1943 udførte RAF en stor mineudlægningsoperation over Østersøen
og de indre danske farvande, hvorunder mindst 10 bombefly gik tabt over dansk område.

Et af disse, et Wellington fly, styrtede ned ved Over Jerstal kort efter midnat den 29. april 1943.
Alle ombord blev dræbt. De 5 omkomne flyvere begravedes den 7. maj 1943." (FAF)

Flight Lieutenant (Pilot) Ian Numa Bonard var fra United Kingdom. (Kilde: CWGC)

Se monument for de 5 flyvere fra WEL HE395 rejst her syd for Over Jerstal. 5 flyvere.

"On the night before 29 April 1943 the Royal Air Force carried out a big minelaying operation
over the Baltic Sea and inner Danish waters. At least 10 bombers were lost over Danish territory.

One of these, a Wellington, crashed at Over Jerstal shortly after midnight on 29 April 1943.
All on board were killed. The 5 perished airmen were buried on 7 May 1943." (FAF)

Flight Lieutenant (Pilot) Ian Numa Bonard was from the United Kingdom. (Source: CWGC)

See monument to the 5 airmen from WEL HE395 erected here south of Over Jerstal.

See Bomber Command No. 196 Squadron and 196 Squadron.
This Wellington took off from RAF Leconsfield

5 airmen.