George Phillips                                  Updated:  03 DEC 2016

Airman: a096035.htm Surname: Phillips Init: G Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 75

P_link: p173.htm Plane: STI BF467 Operation: Minelaying Crash_site: Langelandsbælt

Crash_d: d290443 Buried_d: b260543 C_link: c096.htm At_Next: Svinø

Den tyske marines flakbatteri MAA 508 ved Kappel (omkring her) rapporterede et nedskudt fly, der
styrtede i havet omkring her. Hele besætningen omkom. (FT 86-89-11) Se mere ved STI BF467.

Alle besætningsmedlemmerne blev fundet i løbet af 4 uger, enten i Østersøen eller drevet i land på den
sydvestlige del af Lolland, og de blev alle begravet på Svinø Kirkegård som angivet. (Kilde: FAF).

Sergeant (Air Gunner) George Phillips, 28 år, var søn af Charles Frederick og Rose Phillips, Ilford, Essex,
United Kingdom. Han var gift med Joan Dorothy Alberta Phillips.
(Kilde: CWGC)
7 flyvere.

The flak battery at Kappel (about here) MAA 508 belonging to the German Navy reported that a plane
had been shot down. It crashed into the sea about here. All of the crew  perished. (FT 86-89-11)
See more at STI BF467.

All crew members were found within 4 weeks, either in the Baltic Sea or drifted ashore on the southwestern
part of Lolland, and they were all buried in Svinø Churchyard as indicated. (Source: FAF)

Sergeant (Air Gunner) George Phillips, 28, was the son of Charles Frederick and Rose Phillips, of Ilford,
Essex, United Kingdom, and the husband of Joan Dorothy Alberta Phillips. (Source: CWGC)
So dearly loved so greatly missed.

See Bomber Command No. 75 Squadron and No. 75 Squadron RNZAF. 75(nz)squadron has more,
also 75(NZ) Squadron RAF Records from April 1943, find entry of 28.4.1943, and see that this plane with
Captain Thompson failed to return. 75 Squadron Association NZ + UK. Stirling III BF467 AA-W took off
from RAF Newmarket at 20.38 hrs on 28 APR 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.)
7 airmen.