Ernest Roy Jenkins                          Updated:  03 DEC 2016

Airman: a096034.htm Surname: Jenkins Init: E R Rank: Wt/O Service: RAF Sqdn: 75

P_link: p173.htm Plane: STI BF467 Operation: Minelaying Crash_site: Langelandsbælt

Crash_d: d290443 Buried_d: b180543 C_link: c096.htm At_Next: Svinø

Den tyske marines flakbatteri MAA 508 ved Kappel (omkring her) rapporterede et nedskudt fly, der styrtede i havet omkring her. Hele besætningen omkom. (FT 86-89-11) Se mere ved STI BF467.

Alle besætningsmedlemmerne blev fundet i løbet af 4 uger, enten i Østersøen eller drevet i land på den sydvestlige del af Lolland, og de blev alle begravet på Svinø Kirkegård som angivet. (Kilde: FAF).

Warrant Officer (Wireless Operator / Air Gunner) Ernest Roy Jenkins, 25 år, var søn af Ernest Paul og
May Levina Jenkins, Waharoa, Auckland, New Zealand.
(Kilde: CWGC)
7 flyvere.

The flak battery at Kappel (about here) MAA 508 belonging to the German Navy reported that a plane
had been shot down. It crashed into the sea about here. All of the crew  perished. (FT 86-89-11)
See more at STI BF467.

All crew members were found within 4 weeks, either in the Baltic Sea or drifted ashore on the
southwestern part of Lolland, and they were all buried in Svinø Churchyard as indicated. (Source: FAF)

Warrant Officer (Wireless Operator / Air Gunner) Ernest Roy Jenkins, 25, was the son of Ernest Paul
and May Levina Jenkins, of Waharoa, Auckland, New Zealand. (Source: CWGC)

See Bomber Command No. 75 Squadron and No. 75 Squadron RNZAF. 75(nz)squadron has more,
also 75(NZ) Squadron RAF Records from April 1943, find entry of 28.4.1943, and see that this plane with Captain Thompson failed to return. 75 Squadron Association NZ + UK. Stirling III BF467 AA-W took off
from RAF Newmarket at 20.38 hrs on 28 APR 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.)
7 airmen.