Cyril Leslie Cruttenden                     Updated:  09 NOV 2011

Airman: a096018.htm Surname: Cruttenden Init: C L Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 90

P_link: p160.htm Plane: STI BF463 Operation: Bomb G Crash_site: Off Halskov

Crash_d: d210443 Buried_d: b310543 C_link: c096.htm At_Next: Svinø

Natten til den 21. april 1943 blev et Stirling fly (STI BF463) med Rostock som mål skudt ned
ved Korsør, måske omkring her. (Lost Bombers: Skudt ned af flak og styrtet i Storebælt nær
Sprogø, vest for Halskov-Korsør.) Alle ombord omkom i Storebælt. De blev fundet som lig i
Storebælt, mellem Korsør og Reersø (her).

Sergeant (Flight Engineer) Cyril Leslie Cruttenden var fra United Kingdom. (Kilde: CWGC)

Sgt Hall blev begravet den 1. maj 1943, Sgt Tagg først den 2. juni på Bispebjerg Kirkegård.
Sgt N. Shield blev begravet den 26. maj 1943, P/O Cross, Sgt Cruttenden og Sgt Lindrea
begravedes den 31. maj på Svinø Kirkegård. Om Sgt Offen er intet oplyst. (Kilde: FAF)

7 flyvere. Se Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943.

On the night before 21 April 1943 a Stirling (STI BF463) targeting Rostock was shot down at Korsør, maybe about here. (Lost Bombers: Shot down by flak and crashed into the waters of the Storebælt near Sprogø, W of Halskov-Korsør) All on board perished in the Storebælt. Their bodies were found in the Storebælt, between Korsør and Reersø (here).

Sergeant (Flight Engineer) Cyril Leslie Cruttenden was from the United Kingdom. (CWGC)

Sgt Hall was buried on 1 May 1943, Sgt Tagg not until 2 June in Bispebjerg Cemetery.
Sgt N. Shield was buried on 26 May 1943, P/O Cross, Sgt Cruttenden and Sgt Lindrea were
buried on 31 May in Svinø Churchyard. No information on Sgt Offen.  (Source: FAF)

See Bomber Command No. 90 Squadron. This Short Stirling took off from RAF Ridgewell.
7 airmen. Lost Bombers has this. See Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943.