Colin John Blyth            Photo: Knud Riis      Updated: 08 MAR 2021

                                                               
Airman:
 a063003.htm Surname: Blyth Init: C J

Rank: P/O Service: RCAF Sqdn: 405

P_link: p334.htm Plane: LAN JB707

Operation: Bomb G Crash_site: The North Sea

Crash_d: d290744 Buried_d: b010745

C_link: c063.htm At_Next: Nr. Haurvig

 

 

Den 29. juli 1944 styrtede LAN JB707 i Nordsøen i forbindelse med et bombetogt til Hamburg.

Den 7. eller 8. oktober 1944 drev C. J. Blyth ind nord for Bjerregård (omkring her). "Tyskerne begravede liget i klitterne og satte et trækors med flyverens navn på graven. Strandfoged P. Chr. Dahl, der havde diskuteret nedgravningen med pastor Huus og postkontrahent Aage Ottosen, søgte hos den stedlige tyske vagt-kommandør at få arrangeret et møde i sagen, men det lykkedes ikke. Vagtkommandanten henviste til en sidst på sommeren fremkommet tysk ordre om, at fjendtlige terrorflyvere nu skulle nedgraves "på stedet"." (FAF)
Efter krigen blev C. J. Blyth begravet på Nr. Haurvig Kirkegård den 1. juli 1945. (Kilde: AOD)

Pilot Officer (Air Gunner) Colin John Blyth, 25 år, var søn af Frederick og Emily Blyth, Winnipeg, Manitoba, Canada. (Kilde: CWGC og p334MACR)
1 flyver fra
LAN JB707 blev begravet på Nr. Haurvig Kirkegård. 6 flyvere har ingen kendt grav.
Lancaster Fotos.
7 flyvere.

On 29 July 1944 LAN JB707 crashed into the North Sea in connection with a bombing raid on Hamburg.

On 7 or 8 October 1944 C. J. Blyth was washed ashore north of Bjerregaard (about here).
The Germans buried the body in the dunes and placed a wooden cross with the airman's name on his grave.
Receiver of wrecks P. Chr. Dahl, who had discussed the burying with vicar Huus and postman Aage Ottosen, tried to arrange a meeting with the local German commander, but in vain. The German commander referred to a German order from late summer that enemy "Terrorflieger" were to be buried "on the spot".  (FAF)
After the war 
C. J. Blyth was buried in Norre Haurvig Churchyard on 1 July 1945. (Source: AOD)

Pilot Officer (Air Gunner) Colin John Blyth, 25, was the son of Frederick and Emily Blyth, of Winnipeg, Manitoba, Canada. (Source: CWGC and p334MACR)
His name is engraved on the Memorial Wall at the BC Museum of Canada. The Canadian Virtual War Memorial has this.
He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 2, Panel 132.

1 airman from LAN JB707 was buried in Norre Haurvig Churchyard. 6 airmen have no known grave.
See No. 6 Group and the Canadian Squadrons * No. 405 (City of Vancouver) Squadron RCAF * 405 Squadron Association * No. 405 Squadron RAF Pathfinders
See also Lancaster Photos * Lancaster - Bomber Command Museum of Canada * Avro 683 Lancaster Mk X - IWM Duxford Lancaster-WikipediaLAN-HAL
Lancaster III JB707 LQ-M
took off from RAF Gransden Lodge at 22.48 hrs on 28 JUL 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) See p334MACR.