Unknown British Airman               Updated:  14 SEP 2015                                                      Photo 15 JAN 2018 by AS

Airman:
 a047003.htm Surname: Unknown Init: xx Rank: F/O Service: RAF Sqdn: xx

P_link: p444.htm Plane: UNKNOWN Operation: Unknown Crash_site: UNKNOWN

Crash_d: d111111 Buried_d: b110744 C_link: c047.htm At_Next: Korsør

"Ukendt britisk flyver. Begravet 11. juli 1944" (FAF)

A Flying Officer (Navigator) Royal Air Force. Hans uniform må have givet disse oplysninger.

Listen i Alle fly over flystyrt før 11. juli 1944 viser denne mulighed:

Flying Officer (Navigator) Arthur Joseph Painter var fra United Kingdom.
Han har ingen kendt grav. Han styrtede ned med HAL HX151 ved Omø o
mkring her den 24. april 1944.

Passer godt, men den ukendte flyver i Korsør behøver slet ikke at være omtalt i www.airmen.dk .
Det er han ikke, hvis hans fly gik tabt uden spor og ingen derfra blev fundet i Danmark.

"Unknown British airman. Buried on 11 July 1944." (FAF)

A Flying Officer (Navigator) Royal Air Force. His uniform must have given this information.

The list of air crashes in All_planes shows this possibility:

Flying Officer (Navigator) Arthur Joseph Painter was from the United Kingdom.
He has no known grave. He crashed with HAL HX151 at Omø about
here on 24 April 1944.

A match, but the unknown airman in Korsør may not at all be mentioned on
www.airmen.dk .
He is not if his plane was lost without trace and nobody from that plane were found in Denmark.