Lewis Wilson Morrison - Medals  See Flight Sergeant Lewis Wilson Morrison and Photo 1942 and MOD document. 29 JUL 2014.

Some British campaign medals  Air Crew Europe Star * War Medal 1939-1945 * 1939-45 Star - with the Bomber Command Clasp History from 2013.

 
Kampagne-medaljer bliver givet for deltagelse i bestemte felttog. Først i 2013
blev der lavet det lille metalbånd til at sætte på 1939-45 Star.
Tapperhedsmedaljer gives for heltemodig indsats.

Forsvarsministeriet accepterede at medaljerne aldrig var blevet tildelt, og at
David Geddes var nærmeste slægtning. Den 10. juni 2014 modtog David Geddes medaljerne. Han sendte dette foto til brug i AirmenDK og tilføjede:

"Historien om den tartan, der danner baggrund, kan være interessant.
Den tartan hedder Ancient Morrison.

Kilten blev ejet af en tante til Lewis - Margaret Cumming Morrison, som udvandrede til USA
for at gifte sig mig sin forlovede - Peter Dow fra Glenkindie, Aberdeenshire - som allerede var kommet der til sine to onkler. De var sækkepibespillere, som førte an i Saint Andrew's Day optoget i New York City. Hun udvandrede i 1929, da Lewis var 14. De boede i umiddelbar nærhed af hinanden i Aberdeen, og Lewis må have kendt sin Tante Meg (Margaret) meget godt.

Jeg fik kilten til at tage med hjem til Skotland, da jeg besøgte en af Megs døtre - Betty - i
New Jersey i 2012. Det var første gang vi mødtes. Betty giftede sig med Hank Crescibene,
som fløj 100 togter i Koreakrigen i F-84 fly, fik motorstop og lavede en meget nydelig nødlanding i en tysk kartoffelmark i 1951. Han var testpilot hos Republic på Long Island på
alle modeller af Republic F84 og Republic F105 - det første bombefly med atomvåben, der kunne flyve 2 gange lydens hastighed, inden han blev kaptajn i American Airlines på
Boeing 727 fly. Han lavede en lille kunstflyvning med mig i New Jersey i 2012.

Så der er helt sikkert en nær forbindelse mellem kilten og medaljerne."

Bragt i AirmenDK med godkendelse fra Betty og Hank Crescibene, som i 2013 var med til
at betale sækkepibespilleren i Grønhøj ved afsløringen af Mindesten, se 7 flyvere mindet.
        


The Ministry of Defence accepted that the medals had never been awarded and that David Geddes was next of kin.
On 10 June 2014 David Geddes received the medals. He sent this photo to be used on AirmenDK and added,

"The story of the tartan used as a backdrop may be of interest.
The tartan is the Ancient Morrison. The kilt was owned by one of Lewis' aunts - Margaret Cumming Morrison, who emigrated to the USA to
marry her intended - Peter Dow from Glenkindie, Aberdeenshire - who
had already joined his two uncles there. They were pipers who led the NYC Saint Andrew's Day parade. She emigrated in 1929, when Lewis would have been 14. They lived in close proximity in Aberdeen and
Lewis would have known his Aunt Meg (Margaret) very well. 

I was given the kilt to bring home to Scotland, when I visited one of  
Meg's daughters  - Betty - in New Jersey in 2012. The first time we had met. Betty married Hank Crescibene, who flew 100 missions in the 
Korean War in F-84s, had a flame out and performed a very neat crash landing in a German potato field in 1951, and was a Republic test pilot (Long Island) for all models of the Republic F84 and Republic F105 -  the first Mach 2 nuclear bomber, before becoming a Captain with 
American Airlines on Boeing 727s. He arranged a stunt plane flight
for me in New Jersey in 2012.

So connecting the kilt and the medals has a certain poignancy." 

Published on AirmenDK with the approval of Betty and Hank Crescibene who in 2013 helped paying the bill from the piper in Grønhøj at the
unveiling of the Memorial Stone,
see the pdf-file  7 airmen remembered.