NOV 2013 Air Forces Memorial Runnymede 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bomber Command Memorial 10 11 12 13 Whitehall 14 15 16 17 18 19
 
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                    
Updated:  21 NOV 2013

         


Indgangen set efter højtideligheden fra toppen af tårnet.
Se detaljer om
Runnymede Memorial og hvordan man finder det..

The entrance seen after the ceremony from the top of the shrine.
See details about the Runnymede Memorial and how to find it.
  
Over indgangen ses ørnen fra Royal Air Force.
Karen tog dette foto.


Above the entrance you see the badge of the Royal Air Force.
Karen took this photo.