Lancaster III EE138 - Stadil - Memorial   Stadil - Flyverminde Photos: Peter Forrester Updated:  04 JAN 2016
  70th Commemoration and Propeller Blade Memorial Unveiling Stadil 4 SEP 2013
70 år efter styrtet, propelblad Stadil 4 SEP 2013 RKSK

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

LAN EE138 blev mindet i 1943 med et trækors, i 1950 med mindestenen til venstre og i 2008 med disse bronzetavler og trækorset, se tekster og mere.
Den australske ambassadør Ms. Sharyn Minahan og Donald Stewart afslørede mindetavlerne for de 125 private gæster og officielle repræsentanter 4. september 2008.
Margaret Downing, 85 år, mistede ved styrtet sin ældre bror Sidney Forrester. Fra familien deltog også Peter Forrester, der tog billeder på dagen.
Donald Stewart mistede sin fætter E.G. Carthew. Også slægtninge af C.R. Kelaher, C.A. Walsh og E.A.C. Thirkettle deltog.
TV/MIDT-VEST sendte 28. december 2008 Det lange farvel (film, 21 min.) hvor historien fortælles via interview med Jessie Bowler, enke efter E.A.C. Thirkettle.

Den film blev 12. februar 2010 fulgt op af Bunkerne - Dødens Forposter (film, 36 min.) med mere om nedskydning af B17 42-31377 med
Lester Schrenk og
LAN EE138, se denne side. Der er sekvenser med Lester Schrenk og Jessie Bowler.
Den 5. maj 2011 sendte
TV/MIDT-VEST et indslag (nederste, med flag) med Peter Forrester om overflyvning af Lancaster PA474  fra BBMF - også i 2012!
Se
Lancaster EE138 AR-E2 med mange detaljer om højtideligheden og om besætningen, flyet, sidste operation og nedstyrtningsstedet samt links. Kvinder.

LAN EE138 was commemorated in 1943 with a wooden cross, in 1950 with the monument to the left and in 2008 with plaques and cross, see texts and more.
The Australian Ambassador Ms. Sharyn Minahan and Donald Stewart unveiled the plaques for the 125 people from Denmark, England and Australia
on 4 SEP 2008.
Margaret Downing, 85, lost her elder brother Sidney Forrester in the crash. From his family also Peter Forrester, who took photos on the day, was present.
Donald Stewart lost his cousin E.G. Carthew in the crash. Relatives of C.R. Kelaher, C.A. Walsh and E.A.C. Thirkettle were also present. Some      were left.
On
28 DEC 2008 TV/MIDT-VEST sent Det lange farvel The long Farewell (film, 21 min.) where the story is told via interview with Jessie Bowler, the widow of
E.A.C. Thirkettle. On 12 February 2010 that film was followed by 
Bunkerne - Dødens Forposter The Bunkers - Outposts of Death (film, 36 min.) with more about
the shotdown of B17 42-31377 Pot O'Gold with
Lester Schrenk and LAN EE138, see this page. There are sequences with Lester Schrenk and Jessie Bowler.
On 5 May 2011
TV/MIDT-VEST sent an item  (at bottom, with flags) with Peter Forrester about the flypast of Lancaster PA474 from the BBMF - also in 2012!
See Lancaster EE138 AR-E2 with details about the 65th Commemoration, the story, the crew, the plane, the last operation, the crash site, and links.
Women.