Roy Aubrey McLernon - fra Mandø til friheden     In English               Opdateret:  04 AUG 2017
 

Anders Bjørnvad fortæller i De fandt en vej om en del af de mennesker, der hjalp Roy Aubrey McLernon fra Mandø til Sverige:

"Af de 6 britiske flyvere, der nåede ud af den brændende maskine, druknede to, mens tre blev taget til fange af tyskerne. Kun McLernon havde heldet med sig.

Efter at være landet på ca. 1 m vand vadede han ind mod Mandø, hvor han i nogle dage holdt sig skjult på øens østside. Efterhånden kom han i forbindelse med flere af øens beboere, med hvem han diskuterede sine chancer for at komme væk fra Mandø.

Skipper Knud Hansen fortalte Anker Frederiksen om flyveren, og denne lod sin viden tilflyde lokomotivfører Chris Svenning i Esbjerg. Denne havde forbindelse med faldskærmsmanden Møller Christensen, som på forhånd lovede at sørge for flyverens videre transport, hvis det skulle lykkes at få ham til Esbjerg.

Det lykkedes! Knud Hansen medvirkede ved McLernons transport til Esbjerg. Herfra gik turen til Århus via Ejnar Pedersen. Den legendariske faldskærmsmand Ole Geisler overtog derpå McLernon, som de første dage delte logi med Geisler. Senere boede flyveren dels hos søstrene Jøker — dels hos læge Baastrup-Thomsen og frue.

En dag var ventetiden forbi. McLernon tog toget nordpå fra Århus og blev derpå sammen med faldskærmsmanden Ejnar Balling af vognmand Anders Venning Stensgaard og Ole Geisler kørt til kysten. Her ventede »Wolle«, fiskeskipper Oluf Andersen, med sin kutter »Stanley FN 10«. Ni mand gik over den nat, de blev landsat i Varberg.

Af et brev til London fra Flemming B. Muus kan det ses, at overførslen fandt sted den 16. september — altså ca. 3 uger efter McLernons nedstyrtning ved Mandø.

Efter at være kommet i land i Varberg tog McLernon toget til Stockholm, hvor den engelske legation i alle måder sørgede for ham.

Han fik nyt tøj fra inderst til yderst, hotelværelse m. v. Samtidig oplyste man, at der meget vel kunne gå temmelig lang tid, 3-4 uger, før han kunne komme til England med et af de hårdt belagte kurerfly. Sammen med en anden britisk flyver, som var kommet direkte over Østersøen fra Tyskland, gik McLernon i teater på sin anden aften i den svenske hovedstad. Midt under forestillingen kom der pludselig besked om, at de to flyvere skulle af sted samme nat. De rejste sig fra deres pladser, tog til lufthavnen og nåede hen på morgenen til England.

Da en velfortjent ferie hjemme i Canada var forbi, meldte McLernon sig atter ved sin enhed i England. I løbet af de følgende måneder fløj han 27 bombetogter over Tyskland. Togtet, der endte så brat ved Mandø, var hans 4. mission. Efter disse 31 togter blev McLernon udnævnt til Wing Commander (oberstløjtnant) og gjorde resten af krigen tjeneste som chef for en flyveplads i England." (DFEV)