John J. Lambert                                                                                       Updated:  14 DEC 2014

Airman: u078001.htm Surname: Lambert Init: J J Rank: Sgt Service: USAAF Sqdn: 336

P_link: p182.htm Plane: B17 42-29702 Operation: Bomb G Crash_site: Sea S of Langeland

Crash_d: d130643 Buried_d: b170943 C_link: c078.htm At_Next: (Rise)

"Under et bombetogt til Kiel (her) den 13. juni 1943 blev amerikanske bombere angrebet af tyske jagere over Østersøen, hvor en del blev skudt ned.
Fra Langeland (her) så man ved 10-tiden 3 bombere og 3 tyske jagere styrte i havet, samt en 5-6 udfoldede faldskærme.
Fra 3 forskellige bombefly indbragtes senere omkomne besætningsmedlemmer til Langeland." (FAF)

Navigatør Sgt John J. Lambert blev den 15. september 1943 fundet ilanddrevet på stranden ud for Olde Mark (omkring her) på sydkysten af Ærø.
Ligsynsattesten af 16. september opgiver drukning som dødsårsag.
Begravelsen blev foretaget den 17. september 1943 af sognepræst N.J. Johansen. (Kilde: FAF)
Overført til Ardennes American Cemetery i Belgien i 1948. (Kilde: FAF)
Hans navn er ikke i registret hos ABMC, så mest sandsynligt blev han begravet på en privat kirkegård i USA.

2 flyvere fra B17 42-29702 blev  begravet i Magleby, Langeland og 1 i Rise, Ærø. Senere 1 i Belgien og 6 har ingen kendt grav.
Se tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner.
10 flyvere.

American bombers on a bombing raid to Kiel (here) on 13 June 1943 were attacked by German fighters over the Baltic Sea, where a number were shot down.
About 10 a.m. 3 bombers and 3 German fighters were seen from Langeland (here) crashing into the sea. 5 or 6 opened parachutes were seen.
Later perished crew members from 3 different bombers ended on Langeland. (Source: FAF)

On 15 September 1943 Navigator Sgt John J. Lambert was found drifted ashore on the beach off Olde Mark (about here) on the south coast of Ærø.
The certificate from the medical inspection of his body on 16. september mentions drowning as cause of death.
The funeral was carried out on 17 September 1943 by the parish vicar N.J. Johansen. (Source: FAF)
Transferred to Ardennes American Cemetery in Belgium on in 1948. (Source: FAF) His name is not in the ABMC records, so most likely he was buried in a private cemetery in the U.S.A.

2 airmen from B17 42-29702  were buried in Magleby, Langeland and 1 in Rise, Ærø. Later 1 in Belgium, and 6 have no known grave.
S
ee a drawing of the crew of a B-17, Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk and B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.
This B-17 Flying Fortress was from 336 BS, 95 BG, 13 CBW, 3 BD, 8 AF. See 95th Bomb Group (H). It took off from RAF Framlingham (Parham) - USAAF Station 153.
10 airmen.