Wellington X HE578 -  The North Sea                                              Updated:  05 NOV 2012

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a050034.htm Burton R R Wt/O RAF 166 p205.htm WEL HE578 Minelaying The North Sea d030843 b111111 c050.htm Lemvig
a019035.htm Carson DEM F/Sgt RAF 166 p205.htm WEL HE578 Minelaying The North Sea d030843 b290943 c019.htm Frederikshavn
e777629.htm Connel J H Sgt RAF 166 p205.htm WEL HE578 Minelaying The North Sea d030843 e777 e777.htm NO KNOWN
e777628.htm Harris B S Wt/O RAF 166 p205.htm WEL HE578 Minelaying The North Sea d030843 e777 e777.htm NO KNOWN
e777630.htm Ord A Sgt RAF 166 p205.htm WEL HE578 Minelaying The North Sea d030843 e777 e777.htm NO KNOWN


  WEL HE578 må være styrtet i Nordsøen d
en 3. august 1943.

"Efter at have udlagt miner i Elbens munding (her) kom et Wellington fly i vanskeligheder under returflyvningen den 3. august 1943.
Kl. 02.03 hørte man for sidste gang fra flyets radiotelegrafist. Flyet må være styrtet i havet. Hele besætningen omkom.

Flyets navigatør, D. E. M. Carson, blev fundet på havet ved Hansted (måske omkring her) og begravet den 29. september 1943 i Frederikshavn.

Flyets pilot, R. R. Burton, blev muligvis begravet i september 1943 i Lemvig." (FAF)

1 flyver fra WEL HE578 blev begravet i Frederikshavn og 1 i Lemvig. 3 flyvere fra WEL HE578 har ingen kendt grav. 5 flyvere.

WEL HE578 must have crashed into the North Sea on 3 August 1943.

"After a minelaying operation in the Elbe estuary (here) a Wellington had difficulty on the return flight on 3 August 1943.
At 02.03 the last signal was heard from the Wireless Operator. The plane must have crashed into the sea. All of the crew perished.

Navigator D. E. M. Carson was found at sea off Hansted (maybe about here). He was buried in Frederikshavn on 29 September 1943.

Pilot R. R. Burton was possibly buried in Lemvig in September 1943." (FAF)

1 airman from WEL HE578 was buried in Frederikshavn and 1 i Lemvig. 3 airmen from WEL HE578 have no known grave.

See Bomber Command No. 166 Squadron and 166 Squadron RAF-Lincolnshire.info. This Wellington took off from RAF Kirmington.  5 airmen.