Douglas Boston IIIA BZ232 - The North Sea                                         Updated:  17 MAR 2013

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777613.htm Gibbs G H Sgt RAF 88 p201.htm DOU BZ232 Sea rescue The North Sea d290743 e777 e777.htm NO KNOWN
a014165.htm Kenny S R Sgt RAF 88 p201.htm DOU BZ232 Sea rescue The North Sea d290743 b020943 c014.htm Esbjerg
e777614.htm Riddell J Sgt RAF 88 p201.htm DOU BZ232 Sea rescue The North Sea d290743 e777 e777.htm NO KNOWN
e777612.htm Thompson M C Sgt RAF 88 p201.htm DOU BZ232 Sea rescue The North Sea d290743 e777 e777.htm NO KNOWN

 
Kl. 07.17 den 29. juli 1943 lettede
DOU BZ232 fra RAF Swanton Morley på en eftersøgning til søs. Kl. 09.36 på position 53 57N 04 39E blev den set ramme vandet med venstre vingespids og eksplodere efter at være dykket ned. En overlevende blev slynget fri og nåede en gummibåd kastet af et andet fly, som kredsede over stedet
i en time. (Kilde: MACR)

S. R Kenny blev fundet drevet ind på Peter Meyers Sand (omkring her) ved Sønderho på Fanø den 1. september 1943.
Han blev begravet i Esbjerg den 2. september 1943. (Kilde: AOD)

3 flyvere har ingen kendt grav.

4 flyvere.

At 07.17 hrs. on 29 July 1943 DOU BZ232 took off from RAF Swanton Morley on a sea search. At 09.36 hrs. 53 57N 04 39E seen to hit sea with port wingtip and explode after diving in. Survivor was thrown clear and reached dinghy dropped by another aircraft which circled spot for an hour. (Source: MACR)

S. R. Kenny was found washed ashore on Peter Meyer's Sand (about here) near Sønderho on Fanø on 1 September 1943.
He was buried in Esbjerg on 2 September 1943. (Source: AOD)

3 airmen have no known grave.

Bomber Command Squadron No. 88 * No. 88 Squadron RAF * This Douglas Boston III took off from RAF Swanton Morley.

4 airmen.