Hudson V AM523 - Fårtoft near Thisted - Photos from Bendt Fogh              Updated:  06 FEB 2017
 

Huset ved Thisted Havn her hvor Bendt Fogh boede i 1941, da han så HUD AM523 styrte.
Se hans
øjenvidneberetning, der passer fint med andre kilder. Fin udsigt fra huset.

Havnegade 28 og nogle andre huse ved havnen er siden blevet revet ned.
Syrenbuskene til venstre er fra haven ved J.P. Jacobsens barndomshjem, hvor han sad og skrev.
Nord for nr 28 var nr 20, hvorfra Wiggo Taabbel tog de to fotos nederst på denne side.

The house at Thisted Harbour here where Bendt Fogh lived in 1941,
when he saw HUD AM523 crash. See An eye witness account by Bendt Fogh.
It matches other sources very well. A fine view from the house.

Havnegade 28 and some other houses at the harbour have since been torn down.
North of no. 28 was no. 20, from which Wiggo Taabbel took the two photos at the bottom of this page.
 


 Photos:
Wiggo Taabbel

Foto til venstre: Vandflyvemaskiner Heinkel og Dornier Wal
lå på kajen i vinteren 1943/1944. Disse 2 fotos er fra 1944.

HUD AM523 styrtede ned på skråningen i højre kant af venstre foto.

Højre foto: Tyskerne brugte også denne del af havnen.

Photo, left: Heinkel
and Dornier Wal sea planes on the quay.
They were there during the winter 1943/1944. Photos here from 1944.
HUD AM523 crashed on the slope at the right edge of the photo, left.
Photo, right: The Germans also used this part of the harbour.