Wellington Ic R1455 - Sea SW of Højer                                                 Updated: 06 MAR 2022

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a106002.htm Armstrong T F/Sgt RAF 9 p043.htm WEL R1455 Bomb G Sea SW of Højer d200841 b230841 c106.htm Tønder
a106003.htm Brady P J Sgt RAF 9 p043.htm WEL R1455 Bomb G Sea SW of Højer d200841 b230841 c106.htm Tønder
a106004.htm Everitt C T Sgt RAF 9 p043.htm WEL R1455 Bomb G Sea SW of Højer d200841 b230841 c106.htm Tønder
a106005.htm Johnston HBS Sgt RAF 9 p043.htm WEL R1455 Bomb G Sea SW of Højer d200841 b230841 c106.htm Tønder
a106006.htm Temple H E Sgt RAF 9 p043.htm WEL R1455 Bomb G Sea SW of Højer d200841 b230841 c106.htm Tønder
a106007.htm Whalley T Sgt RAF 9 p043.htm WEL R1455 Bomb G Sea SW of Højer d200841 b230841 c106.htm Tønder


 ”I forbindelse med et bombetogt til Kiel nedstyrtede Wellington R 1455 i Vadehavet syd for Højer Sluse, et par km ude (omkring her). Fra dansk side opgives nedstyrtningen til at være sket lige efter midnat, den 20. august. Hele besætningen omkom.

Begravelsen af de omkomne flyvere blev foretaget af en tysk feltpræst den 23. august 1941. Ved højtideligheden var der et fælles dansk-tysk kommando.

Først tysk militærorkester, så kisten svøbt i Union Jack, derefter fulgte officerer i aldersorden: Den danske garnisonskommandant, oberst A. Poulsen, den tyske kommandant, major Pösche, kaptajn Oldfeldt. Desuden et tysk æreskompagni (reduceret) og til sidst en gruppe danske soldater under kommando af en oversergent.” (FAF) Wellington * p043MACR.  6 flyvere. 

“In connection with a bombing raid on Kiel Wellington R 1455 crashed in the tidal area south of Højer Lock about 2 km off the coast (about here). From the Danish
side the crash is reported to have happened just after midnight,  20 August. All of the crew perished.

The burial of the deceased airmen was carried out by a German army chaplain on 23 August, 1941. At the ceremony there was a joint Danish-German commando.

First a German military band played, then the coffin was wrapped in the Union Jack, then officers according to their ranks lined up: the Danish garrison commander
Colonel A. Poulsen, the German commander Major Pösche and Captain Oldfeldt. Then a German company (reduced) as guard of honour and last a group of Danish soldiers commanded by a Staff Sergeant.” (FAF)

Comment: The Germans came on 9 April, 1940 to protect Denmark from the warmonger Churchill, they said. Up to 29 August, 1943 there was a Danish government
and Danish military forces with a low level of activities under German rules.

See No. 9 Squadron RAF * IX (B) Squadron Association * Wellington * p043MACR

Wellington Ic R1455 WS-D took off from RAF Honington at 21:14 on 19 AUG 1941. (Source: Aircrew Remembered has this + Archive Report.)  6 airmen.