GavebrevGassum LINKS   HVIDSTEN INFO
                  Opdateret:  04 JAN 2017

 
Marius Fiils Bibel * Gavebrev

 Underskrifter 1 * Underskrifter 2 * Underskrifter 3

 Navne nævnt her:  Willy Erling Kretzschmar Jørgensen
 Se samme Willy Kretzschmar Jørgensen i Frøslevfanger.

 Aage Dahl, Horsens Tage Severinsen  Christian Ulrik Hansen
 Dagmarhus  RYVANGEN - Henrettelsesplads

 
 Ved underskrifterne er tidligst nævnte dato 30/3 1944
 og senest nævnte datering er fra 31/4 1944. En fejlskrivning,  
 da april kun har 30 dage. Mente de to også 31/3 1944?

 På s. 2 ses Marius Fiil, Hvidsten Kro og Knud Christensen.
 Ingen andre navne fra Hvidstengruppen ses i bogen.
 Mændene derfra sad ikke alle i samme barak.

 23. maj 1944 blev indsatte fra Hvidstengruppen ført til
 Vestre Fængsel. Fra bogen af Peter Laursen:
 Hvidsten-Gruppen som Barner Andersen oplevede den:
 "Da vi kom til Vestre Fængsel, blev vi ført ind i et stort rum
 nede i kælderen. Vi fik en papirsæk og besked på at lægge
 tøj og alt, hvad vi havde i sækken. På en mærkeseddel
 skulle vi skrive vor adresse hjemme på Hvidsten-egnen.  
 Samtidig sagde tyskerne flere gange til os, at vi aldrig ville
 se vore ting mere, men at vi heller aldrig ville få brug for
 dem. - - - Christian Ulrik Hansen tog den første aften et
 ganske lille hæfte ud af foret i sit venstre bukseben.
 Hæftets titel var: "Daglig Bibellæsning", og det var udgivet
 af FDF og KFUM og K-spejderne." NB: Ingen bibel nævnt.

 Marius Fiils Bibel og andet må have ligget i en sæk til efter
 henrettelserne 29. juni 1944. Se Mindelunden i Hvidsten.