Foredrag i Skelund 28 SEP 2015                          Updated:  20 OCT 2015

Et foredrag om flyvere bliver i Skelund 28 SEP 2015, Eftermiddagshøjskolen i
Den Bette Skole
, Elkærvej 2, Skelund, 9560 Hadsund i samarbejde med Folkeuniversitet.

Det vil blive annonceret i Hadsund Folkeblad sådan:
Pens. lærer Anders Straarup gæster "Den Bette Skole"
mandag den 28. september 2015 kl. 15-17 med foredraget


Allierede flyvere skudt ned over vores egn og resten af Danmark
Anders Straarup
fra Randers skriver i AirmenDK (www.airmen.dkom
463 allierede fly og 3088 flyvere. De fleste af dem blev skudt ned over Danmark.
Hør mere om dem i foredraget i "Den Bette Skole" i Skelund.
En række fly styrtede ned ved Mariager Fjord og i Himmerland.
Der er på skift det store overblik og detaljer om sider af krigen.
Vi kommer helt tæt på enkelte flyvere og deres familier.

Overlæge Aage Astrup, 102 år, var en meget interesseret tilhører. Han fortalte om sin tid på Nakskov Sygehus,
hvor han var 1. reservelæge 1944-46, mens McDougall var overlæge, se Aage Astrup - McDougall
og læs hvordan de behandlede 3 amerikanske flyvere i 1944.


Announced in the Hadsund Folkeblad with these words:
Retired teacher Anders Straarup visits the school "Den Bette Skole"
on Monday 28 September 2015 at 3 to 5 p.m. with his lecture

Allied Airmen shot down over our area and the rest of Denmark
.
Anders Straarup from Randers writes on
AirmenDK (www.airmen.dk) about
463 Allied planes and 3.088 airmen. Most of them were shot down over Denmark.
Hear more about them in the lecture in "Den Bette Skole" in Skelund.
A number of planes crashed near the Mariager Fjord and in Himmerland.
The big picture and details about parts of the war will be mentioned.
We get very close to some airmen and their families.

Chief surgeon Aage Astrup, 102, listened with great interest. He related about his time at Nakskov Hospital
where he was the assistant surgeon 1944-46 while McDougall was the Chief surgeon. See
Aage Astrup - McDougall
and read how they treated 3 American airmen in 1944.