Bernard J. Clifford                                                                                     Updated:  11 JAN 2012

Airman: e667041.htm Surname: Clifford Init: B J Rank: 2ndLt Service: USAAF Sqdn: 427

P_link: p236.htm Plane: B17 42-5221 Operation: Bomb G Crash_site: The Baltic Sea

Crash_d: d091043 Buried_d: e667 C_link: e667.htm At_Next: USA

"Den 9. oktober 1943 angreb USAAF med 378 4-motorede bombefly flyfabrikker i den østlige del af Polen og Østpreussen, samt havnefaciliteter i Gdynia (her)
og Danzig (Gdansk her). Både på udturen og hjemturen passerede formationerne Danmark, hvor tyske jagermaskiner angreb bomberne." (FAF)

Under et bombetogt til Anklam (her) i Tyskland den 9. oktober 1943 styrtede en ”Flyvende Fæstning” B17 42-5221 i Østersøen syd for Lolland, måske omkring her. Tilsyneladende omkom hele besætningen, 10 mand.

"Sidste flyvning i kamp: Mission #76, 9. oktober 1944 til Anklam, Tyskland i B-17F 42-5221 Son (427BS) BN-Z. Blev sidst set at være ramt af 20 mm kanonild fra en
formation af 3 FW-190, der fløj ved siden af hinanden. Den omtrentlige position var ved den danske kyst i en højde af 8.000 fod. Motor 3 var i brand og propellen var
kantstillet. Da hjulene blev sænket, holdt angrebene fra jagerne op. Denne B-17 styrtede i Østersøen syd for Lolland, Danmark. Hele besætningen på 10 mand blev
dræbt i kamp. Lt Bruce og T/Sgt Dyke er begravet i
Ardennes American Cemetery nær Liege, Belgien."
(Efterforsket af historiker Harry D. Gobrecht,
303rd Bomb Group (H) )

2nd Lt (Pilot) Bernard J. Clifford er begravet i USA.
(Hovedkilder: FAF og AOD)

7 flyvere fra B17 42-5221 har ingen kendt grav. 1 blev begravet i Tyskland, 1 i Rødby og 1 i Esbjerg. Alle 3 blev senere flyttet til Belgien eller USA.
Se
B-17 Flyvende Fæstning * B17 i airmen.dk * tegning af besætningen på en B-17. 10 flyvere.

"On 9 October 1943 USAAF attacked aircraft factories in the eastern part of Poland and East Preussia together with harbour facilities in Gdynia (here) and
Danzig
(Gdansk here) with 378 4-engined bombers. Both on the way out and the return flight the formations passed Denmark, where German fighters attacked the bombers." (FAF)

During a bombing raid to Anklam (here) in Germany on 9 October 1943 a ”Flying Fortress” B17 42-5221 crashed in the Baltic Sea south of Lolland, maybe about here. Apparently all of the crew, 10 men, perished.

"Last Combat Mission: Mission #76, 9 October 1944 to Anklam, Germany in B-17F 42-5221 Son (427BS) BN-Z. Was last seen to be hit by 20 mm cannon fire from
a formation of three FW-190s flying abreast. The approximate position was at the Danish coast at 8,000 feet altitude. The #3 engine was on fire and feathered.
When the wheels were let down the fighter attacks ceased. The B-17 crashed in the Baltic Sea south of Lolland, Denmark. The entire crew of ten men were killed in action. Lt Bruce and T/Sgt Dyke are buried in the
Ardennes American Cemetery near Liege, Belgium."
[Researched by Historian Harry D. Gobrecht, 303rd Bomb Group (H)]

2nd Lt (Pilot) Bernard J. Clifford is buried in the USA. (Main sources: FAF and AOD)

7 airmen from B17 42-5221 have no known grave. 1 was buried in Germany, 1 in Rødby and 1 in Esbjerg. All 3 of them were later moved to Belgium or the USA.
This B-17 belonged to 427 BS, 303 BG, 41 CBW, 1 BD, 8 AF of USAAF. It took off from RAF Molesworth - USAAF Station 107.
See 303rd Bomb Group Heavy with the Mission Report No. 76 of Oct 9 1943 about this crew  and  B17s in airmen.dk and a
drawing of the crew of a B-17. 10 airmen.