Edward Corrigan    Photo: AS 25 MAY 2015   Updated:  18 JUN 2015

Airman: e556021.htm Surname: Corrigan Init: E Rank: T/Sgt Service: USAAF Sqdn: 324

P_link: p139.htm Plane: B17 42-5370 Operation: Bomb G Crash_site: The North Sea

Crash_d: d040343 Buried_d: e556a C_link: e556a.htm At_Next: Ardennes, BELGIUM

Den 4. marts 1943 styrtede B17- 42-5370 i Nordsøen vest for øen Texel (måske
omkring her). 9 flyvere omkom og 1 flyver overlevede. Flyet var blevet angrebet af tyske
jagere. Målet for bombeangrebet var rangerbanegården i Hamm (her). (Kilde: AOD)
Dailies of the 324th Squadron nævner under 4 March 1943: "Berømt angreb på Hamm
helt alene efter andre grupper (se 1CBW) var vendt om."

Technical Sergeant Edward Corrigan var Radio Operator på B17- 42-5370.
Han blev fundet drevet ind på øen Sild (her).
(Kilde: AOD)

Begravet på Ardennes American Cemetery Plot B Row 34 Grave 41. Han kom i tjeneste
fra Massachusetts.
Hæderstegn: Air Medal, Purple Heart. (Kilde: ABMC)

1 flyver fra B17 42-5370 blev begravet i Esbjerg, 1 i Holland, 2 i Belgien og 2 i USA.
3 flyvere har ingen kendt grav. 1 mand overlevede og blev krigsfange.

Se tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt
B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner. 10 flyvere.

On 4 March 1943 B17- 42-5370 crashed into the North Sea west of the island of
Texel (maybe about here). 9 airmen perished and 1 airman survived.
The plane had been attacked by German fighters. The target of the bombing raid was the marshalling yards in Hamm (here). (Source: AOD)
Dailies of the 324th Squadron has
about 4 March 1943: "Famous attack on Hamm by 91st all alone after other groups had turned back."
(See 1CBW)

Technical Sergeant Edward Corrigan was the Radio Operator of B17- 42-5370.
He was found washed ashore on the island of Sylt (here). (Source: AOD)
Buried at Ardennes American Cemetery Plot B Row 34 Grave 41. He entered the Service from Massachusetts. Awards: Air Medal, Purple Heart. (Source: ABMC)

1 airman from B17 42-5370 was buried in Esbjerg, 1 in HOLLAND, 2 in BELGIUM and 2 in the USA. 3 airmen have no known grave. 1 became a POW.

See a drawing of the crew of a B-17 * Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk * B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner
This B-17 was from 324 BS, 91 BG, 1CBW, 1 BD, 8 AF. See 91st Bomb Group (H) with Dailies of the 324th Squadron. It took off from RAF Bassingbourn. 10 airmen.