William G. Renaud   Photo: AS 25 MAY 2015   Updated:  12 MAR 2018

Airman: e556002.htm Surname: Renaud Init: W G Rank: 1stLt Service: USAAF Sqdn: 336

P_link: p182.htm Plane: B17 4229702 Operation: Bomb G Crash_site: Sea S of Langeland

Crash_d: d130643 Buried_d: e556a C_link: e556a.htm At_Next: Ardennes, BELGIUM

"Under et bombetogt til Kiel (her) den 13. juni 1943 blev amerikanske bombere angrebet
af tyske jagere over Østersøen, hvor en del blev skudt ned. Fra Langeland (her) så man ved
10-tiden 3 bombere og 3 tyske jagere styrte i havet, samt en 5-6 udfoldede faldskærme.
Fra 3 forskellige bombefly indbragtes senere omkomne besætningsmedlemmer til Langeland." (FAF)

Pilot 1st Lt William G. Renaud blev fundet af fiskere omkring her den 13. april 1956.
Fisker Eigil Hansen afleverede liget med ID-tegn til politiet.(Kilde: Bogen "En dråbe i havet - Langeland under den 2. verdenskrig" udgivet 1994 af Rudkøbing byhistoriske Arkiv.

Begravet på Ardennes American Cemetery
Plot A Row 7 Grave 19. Han kom i tjeneste fra Massachusetts. Hæderstegn: Air Medal, Purple Heart. Hans navn er stadig på Tablets of the Missing, Netherlands American Cemetery, nu med en rosette, fordi han er fundet.(Kilde: ABMC)

2 flyvere fra
B17 42-29702 blev  begravet i Magleby, Langeland og 1 i Rise, Ærø. Senere 1 i Belgien og 6 har ingen kendt grav.

Se tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt
B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner. 10 flyvere.

American bombers on a bombing raid to Kiel (here) on 13 June 1943 were attacked by German fighters over the Baltic Sea, where a number were shot down. About 10 a.m. 3 bombers and 3 German fighters were seen from Langeland (here) crashing into the sea. 5 or 6 opened parachutes were seen.
Later perished crew members from 3 different bombers ended on Langeland. (Source: FAF)

Pilot 1st Lt William G. Renaud was found by fishermen about here on 13 April 1956.
Fisherman Eigil Hansen took the body with ID-tags to the police. (Source: The book in Danish with the title translated into "A drop in the sea - Langeland during
World War II", 487 pages, by Bent Andersen, Jens Mollerup & Gunnar Kjær Mortensen published 1994 by Rudkøbing byhistoriske Arkiv.)

Buried at Ardennes American Cemetery Plot A Row 7 Grave 19. He entered the Service from Massachusetts. Awards: Air Medal, Purple Heart.
His name is still on Tablets of the Missing, Netherlands American Cemetery, now with a rosette, because his body has been recovered. (Source: ABMC)

2 airmen from B17 42-29702  were buried in Magleby, Langeland and 1 in Rise, Ærø. Later 1 in Belgium, and 6 have no known grave.
S
ee a drawing of the crew of a B-17, Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk and B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.
This B-17 Flying Fortress was from 336 BS, 95 BG, 13 CBW, 3 BD, 8 AF. See 95th Bomb Group (H). It took off from RAF Framlingham (Parham) - USAAF Station 153.
10 airmen.