Öckerö, Sweden         Photo: Lars Wikander 2008                    Updated: 03 MAY 2019

Öckerö gamle Kirkegaard nordvest for Gøteborg ved
Öckerö gamla Kyrka, Breviksvägen, Öckerö i Öckerö Kommune.
Indgangen er her. Gravstedet er her. Positioner i Google Maps.dk.
Fra Lars Wikander på svensk, oversat af AS:
Den store sten blev rejst af menigheden i 1919 over faldne tyske sømænd.
Senere er faldne fra 1939-45 kommet til. De tyske sten er til venstre.
Til højre 3 flyvergrave med 2 navne på hver af de første 2 sten.
1 navn og 2 ukendte flyvere fra RAF mindes på den næste sten.
(Stenen for Ritchie og Sharp er nummer to fra venstre.)
Længst til højre 2 grave med britiske sømænd.

Öckerö old Cemetery north west of Gothenburg at
Öckerö old Church, Breviksvägen,
Öckerö in Öckerö Kommun.
The entrance is
here. This plot is here. Positions on Google Maps.dk.
From Lars Wikander in Swedish, translated by AS:
The big memorial stone was erected by the parish in 1919 to fallen German seamen.
Later fallen from 1939-45 were included. The German stones are to the left.
To the right 3 graves for airmen with 2 names on each of the 2 first headstones. 1 known and 2 unknown airmen from the Royal Air Force
are commemorated on the next headstone.
(The stone to Ritchie and Sharp is the second from the left.)
Far right 2 graves with British seamen.


Inskription på den store mindesten i oversættelse:

18 tyske og engelske sømand faldt i kampe på havet 1916 og 1918 samt 1939-45. F. Broege, Fr. Spiekermann, W. Rudert, Lenger, Bungers.
De faldt i kamp for fædrelandet. Fra byens larm og fra stormfuldt hav har de i fred fundet deres grav. Öckerö Sogn rejste mindesmærket 1919.

The inscription of the big memorial stone translated:
18 German and English seamen fell in sea battles 1916 and 1918 and 1939-45.
  F. Broege, Fr. Spiekermann, W. Rudert, Lenger, Bungers.
They fell in action for their country. From noisy cities and stormy seas they have found their grave in peace.
The Parish of Öckerö erected the memorial in 1919.

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e222020.htm Ritchie RLS F/Sgt RAF 012 p100.htm WEL Z8538 Bomb G The North Sea d180842 e222o e222o.htm Öckerö, S
e222021.htm Sharp J A Sgt RAF 012 p100.htm WEL Z8538 Bomb G The North Sea d180842 e222o e222o.htm Öckerö, S

Vården restes av församlingen 1919 över fallna tyska sjömän. Senare påfylld med fallna från 1939-45. De tyska stenarna är till vänster. Till höger
tre flygargravar med två namn på de första stenarna, ett på den tredje samt två okända flygare. Längst till höger två gravar med brittiska sjömän.

Inskription på minnesstenen: 

18 TYSKA OCH ENGELSKA SJÖMÄN STUPADE I SJÖSTRIDER 1916 OCH 1918 SAMT 1939-45.

F. BROEGE, FR. SPIEKERMANN, W. RUDERT, LENGER, BUNGERS

DE FÖLLO I STRID FÖR FOSTERLANDET. FRÅN STADENS LARM FRÅN STORMIGT HAF I FRID DE FUNNIT HAR SIN GRAF

ÖCKERÖ FÖRSAMLING RESTE VÅRDEN 1919