Herman Hirsch Becker - 55 år senere                                        Updated:  11 SEP 2008

Artikel fra Aftenposten, Norge mandag 29. maj 2000 om Herman Hirsch Becker. Se den på engelsk.
Modtaget fra Ove Hermansen. Denne side med indsat fotokopi af artiklen kan kun udskrives med papirretning Stående.

Story from Aftenposten, Norway Monday 29 May, 2000 about Herman Hirsch Becker. See it in English.
Received from Ove Hermansen. This page with photocopy inserted can only be printed with paper direction Portrait.