Marstal Kirkegård - Cemetery  Photos 10 JAN 2020 with details by Anders Straarup * See summer photo  Updated: 12 JAN 2020

Marstal 11 JAN 2020 a

Marstal Kirkegård *Jack E. Wagner * p329 B24H 42-95144
Marstal 11 JAN 2020 b

Marstal Cemetery *Jack E. Wagner * p329 B24H 42-95144