Propeller - Bangsbo Fort  Kystmuseet Bangsbo * Kystmuseet Bangsbo Fort  2 photos from Benny Ceulaers    Updated: 28 FEB 2022

 Kunne denne propel her ved Bangsbo Fort  7 km fra Frederikshavn Kirkegård være fra
et allieret fly? En fisker fandt det nettet, da det blev trukket op. Han afleverede det til museet.
AS så det den 23. oktober 2012. Benny Ceulaers fra
Planehunters, Belgien, løste mysteriet.
Det er en tysk VDM hydraulisk elektrisk VDM propel, se Installation of the VDM Propeller.

Den blev helt sikkert brugt i ME Bf-109 og FW-190 - og måske i en Heinkel bombemaskine.
Denne ME Bf-109E blev set i IWM Duxford af Benny Ceulaers. Flyet nødlandede i England

under Slaget om England. Derfor står en engelsk soldat vagt. Bemærk hans hjelm.

Could this propeller here at Bangsbo Fort  7 km from Frederikshavn Cemetery be from
an Allied plane? A fisherman found it in his net. He handed it over to the museum.

AS saw it on 23 OCT 2012. Benny Ceulaers from Planehunters, Belgium, solved the mystery.
It is a German VDM hydraulic electric propeller, see Installation of the VDM Propeller.
It was definitely used in ME Bf-109 and FW-190 - and maybe in a Heinkel bomber.
This ME Bf-109E was seen in IWM Duxford by Benny Ceulaers. It crashlanded in England

during the Battle of Britain. That is why it is guarded by a British soldier. Notice his helmet.