Unknown British Airman 4              Updated:  30 APR 2012


Airman:
 a096058.htm Surname: Unknown 4 Init: xx Rank: xx Service: RAF Sqdn: xx

P_link: p444.htm Plane: UNKNOWN Operation: Unknown Crash_site: UNKNOWN

Crash_d: d111111 Buried_d: b160544 C_link: c096.htm At_Next: Svinø 68

Kirkebogen fra Svinø Kirkegård, Køng Sogn, opslag 159, linje 23 om denne flyver:

Liget fundet 11. Maj 1944 v. Knudshoveds Odde. Begravet 16. Maj 1944 i Grav 68.
Ubekendt. Lig af allieret Flyver. Ingen Kendemærker.

Begravelsen foretaget af Den tyske Værnemagt uden Præstens Medvirken.
Jordpåkastelse ved Pastor Lindeløv den 18. Maj 1944.

(Nær Knudshoveds Odde? Måske omkring her.)

The parish register from Svinø Churchyard, the Parish of Køng, opening 159, line 23 about this airman:

On 11 May 1944 the body was found near Knudshoved Odde. Buried on 16 May 1944 in Grave 68.
Unknown. The body of an Allied airman. No ID-tags.

The German Wehrmacht performed the burial without assistance from the Vicar.
On 18 May 1944 Vicar Lindeløv sprinkled earth on the grave.


(Near Knudshoved Odde? Maybe about here.)


Known unto God