Unknown British Airman 3               Updated:  30 APR 2012


Airman:
 a096057.htm Surname: Unknown 3 Init: xx Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: xx

P_link: p444.htm Plane: UNKNOWN Operation: Unknown Crash_site: UNKNOWN

Crash_d: d111111 Buried_d: b080544 C_link: c096.htm At_Next: Svinø 66

Kirkebogen fra Svinø Kirkegård, Køng Sogn, opslag 159, linje 21 om denne flyver:

Liget fundet 5. Maj 1944 v. Kappel v. Nakskov. Begravet 8. Maj 1944 i Grav 66.
Ubekendt. Lig af allieret Flyver. Ingen Kendemærker.

Begravelsen foretaget af Den tyske Værnemagt uden Præstens Medvirken.
Jordpåkastelse ved Pastor Lindeløv den 14. Maj 1944.

(Nær Kappel? Kappel er her.)

The parish register from Svinø Churchyard, the Parish of Køng, opening 159, line 21 about this airman:

The body found on 5 May 1944 at Kappel near Nakskov. Buried on 8 May 1944 in Grave 66.
Unknown. The body of an Allied airman. No ID-tags.

The German Wehrmacht performed the burial without assistance from the Vicar.
On 14 May 1944 Vicar Lindeløv sprinkled earth on the grave.

(Near Kappel? Kappel is here.)


Known unto God