Unknown British Airman              Updated:  04 JUN 2009


Airman:
 a042003.htm Surname: Unknown Init: xx Rank: xx Service: RAF Sqdn: xx

P_link: p444.htm Plane: UNKNOWN Operation: Unknown Crash_site: UNKNOWN

Crash_d: d111111 Buried_d: b290744 C_link: c042.htm At_Next: Kappel
 

"Drevet i land ved Tranessegårds strand (omkring her) den 28. juli 1944 og begravet
den følgende dag af sognepræsten." (FAF)

"Fortegnelse over dødfundne engelske og amerikanske Militærpersoner ilanddrevne
ved Danmarks kyster" fra politiet nævner ham som "ukendt engelsk eller amerikansk Flyver".
Han blev begravet på Kappel Kirkegaard, L. Række 9, Grav Nr. 10.

Den anden ukendte flyver var Flight Engineer, så det må være ham, der blev fundet
ved Albue Strand.


"Drifted ashore on Tranessegaards beach (about here) on 28 July 1944 and
buried the next day by the Vicar." (FAF)

A "list of deceased English and American men in uniform drifted ashore on the coasts
of Denmark" from the police mentions him as an "unknown English or American airman".
He was buried in Kappel Churchyard, L. Row 9, Grave No. 10.

The other unknown airman was a Flight Engineer, so he must be the one who was
found at Albue beach.